اخباری با برچسب "محسن آرمین"

سخنی با احمد آقای عزیز
محسن آرمین

سخنی با احمد آقای عزیز

چشم‌ها را باید شست
محسن آرمین

چشم‌ها را باید شست

محسن آرمین: ساختار حقوقی دموکراتیک به تنهایی وجود نظام دموکراتیک و کارآمد را تضمین نمی کند
در نشست شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها مطرح شد؛

محسن آرمین: ساختار حقوقی دموکراتیک به تنهایی وجود نظام دموکراتیک و کارآمد را تضمین نمی کند

مردی از جنس گل یاس
محسن آرمین

مردی از جنس گل یاس