اخباری با برچسب "فریدون مجلسی"

توافق ایران و آمریکا؛ کلید اصلی
فریدون مجلسی

توافق ایران و آمریکا؛ کلید اصلی

نگاه واقع‌نگرانه به مذاکرات وین
فریدون مجلسی

نگاه واقع‌نگرانه به مذاکرات وین

سیاست و زبان فارسی
فریدون مجلسی

سیاست و زبان فارسی

عزم جدی طرفین برای توافق
فریدون مجلسی

عزم جدی طرفین برای توافق

مذاکره ناممکن!
فریدون مجلسی

مذاکره ناممکن!

مجلسی: ایران توسط همسایگانش محاصره شده است
در گفت وگو با صبح ما؛

مجلسی: ایران توسط همسایگانش محاصره شده است

لزوم بازگشت به مذاکرات
فریدون مجلسی

لزوم بازگشت به مذاکرات

شانگهای؛ فرصتی برای خروج از انزوا
فریدون مجلسی

شانگهای؛ فرصتی برای خروج از انزوا

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند!
فریدون مجلسی

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند!

طالبان، پشت پرده بمب‌گذاری‌ها
فریدون مجلسی

طالبان، پشت پرده بمب‌گذاری‌ها