اخباری با برچسب "خودبراندازی"

سیدمحمد خاتمی: انقلاب از مسیر خود منحرف شده/ تقاضاها و پیشنهادهای خیرخواهان شنیده نمی‌شود
در دیدار فرهنگیان و نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان؛

سیدمحمد خاتمی: انقلاب از مسیر خود منحرف شده/ تقاضاها و پیشنهادهای خیرخواهان شنیده نمی‌شود