اخباری با برچسب "خوداصلاحی"

سیدمحمد خاتمی: این روال حکمرانى، روالی نیست که بتواند تداوم داشته باشد
در دیدار با اعضای هیات رئیسه جبهه اصلاحات؛

سیدمحمد خاتمی: این روال حکمرانى، روالی نیست که بتواند تداوم داشته باشد

سیدمحمد خاتمی: انقلاب از مسیر خود منحرف شده/ تقاضاها و پیشنهادهای خیرخواهان شنیده نمی‌شود
در دیدار فرهنگیان و نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان؛

سیدمحمد خاتمی: انقلاب از مسیر خود منحرف شده/ تقاضاها و پیشنهادهای خیرخواهان شنیده نمی‌شود

اصلاحات به وقت ِ «خود اصلاحی»
عباس موسایی

اصلاحات به وقت ِ «خود اصلاحی»