اخباری با برچسب "جواد امام"

عمداً شرایطی را ایجاد کرده اید که مردم در انتخابات مشارکت نکنند
پاسخ سخنگوی جبهه اصلاحات به سخنگوی جبهه پایداری:

عمداً شرایطی را ایجاد کرده اید که مردم در انتخابات مشارکت نکنند

سخنی با احمدرضا رادان
جواد امام

سخنی با احمدرضا رادان

واکنش دبیرکل مجمع ایثارگران به اقدام شنیع قرآن سوزی در سوئد
در گفت و گو با صبح ما صورت گرفت؛

واکنش دبیرکل مجمع ایثارگران به اقدام شنیع قرآن سوزی در سوئد

جمهوری در برابر ناجمهوری
جواد امام

جمهوری در برابر ناجمهوری

شهدا واقعا شرمنده ایم!
جواد امام

شهدا واقعا شرمنده ایم!