اخبار "یادداشت"

اهمیت هشدارهای خاتمی درباره طالبان
عباس موسایی

اهمیت هشدارهای خاتمی درباره طالبان

کنون با خرد باید انباز گشت
محمدرضا تاجیک

کنون با خرد باید انباز گشت

جابجایی قدرت به شیوه طالبانیسم
مرتضی صارمی

جابجایی قدرت به شیوه طالبانیسم

ضایعات طرح صیانت
سعید حجاریان

ضایعات طرح صیانت

چین یا کره شمالی؟
محسن امین زاده

چین یا کره شمالی؟

پیشنهادی خوب به قلم یک انسان بد
حمید جباری

پیشنهادی خوب به قلم یک انسان بد

بخش‌های مغفول طرح صیانت!
عباس عبدی

بخش‌های مغفول طرح صیانت!

ایران و مساله افغانستان
صادق زیباکلام

ایران و مساله افغانستان

حکیم عدالت
حسین راغفر

حکیم عدالت

ما و پنجشیر؛ و قلمرو تمدن ایرانی
روزبه علمداری

ما و پنجشیر؛ و قلمرو تمدن ایرانی

زنان با شرافت افغانستان
ناصر مهدوی

زنان با شرافت افغانستان

ایران با دیپلماسی وارد خواهد شد
علی اصغر زرگر

ایران با دیپلماسی وارد خواهد شد

مسعود پدر و مسعود پسر
احمد زیدآبادی

مسعود پدر و مسعود پسر

دخالت های نظامی بی سرانجام
مرتضی صارمی

دخالت های نظامی بی سرانجام

قصه مرگ فرمانده
عبدالصمد زراعتی جویباری

قصه مرگ فرمانده

افغانستان و خطای استراتژیک ایران
جاوید قربان اوغلی

افغانستان و خطای استراتژیک ایران

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند!
فریدون مجلسی

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند!

این قافله به پایان راه نزدیک می شود
حسین علیزاده

این قافله به پایان راه نزدیک می شود

تاریخ دانشگاه و تاریخ اخراج از دانشگاه!
داریوش رحمانیان

تاریخ دانشگاه و تاریخ اخراج از دانشگاه!

سه حرف درست در کنار سه حرف نادرست
احمد زیدآبادی

سه حرف درست در کنار سه حرف نادرست