اخبار "یادداشت"

صدای اعتراض برای آب را بشنویم
مجید ابهری

صدای اعتراض برای آب را بشنویم

ما و فردای انتخابات؛ راه چهارم
علی ربیعی

ما و فردای انتخابات؛ راه چهارم

“کرامات”را به ابتذال نکشانیم
هادی سروش

“کرامات”را به ابتذال نکشانیم

ایران بازنده اصلی تعلیق مذاکرات
حشمت الله فلاحت پیشه

ایران بازنده اصلی تعلیق مذاکرات

مزیت‌های کابینه متعادل
محمود صادقی

مزیت‌های کابینه متعادل

استراتژی نشنیدن
علی میرزامحمدی

استراتژی نشنیدن

همچنان برجام
رضا صادقیان

همچنان برجام

به یاد خسرو سیف
احسان هوشمند

به یاد خسرو سیف

دردسر قدردانی از وزیری مقتدر و دانا
خدیجه گلین مقدم

دردسر قدردانی از وزیری مقتدر و دانا

طالبان و تاکتیک‌های جدید
حمزه کرمی

طالبان و تاکتیک‌های جدید

طرحی که دست و پای دولت را می‌بندد
جاوید قربان اوغلی

طرحی که دست و پای دولت را می‌بندد

حکمرانی در ایران غیرِممکن می‌شود؟
احمد زیدآبادی

حکمرانی در ایران غیرِممکن می‌شود؟

جای خالی اخلاق حکمرانی
مسیح مهاجری

جای خالی اخلاق حکمرانی

ضرورت احیای اعتبار نهادهای تصمیم‌ساز
غلامرضا ظریفیان

ضرورت احیای اعتبار نهادهای تصمیم‌ساز