اخبار "یادداشت"

ما؛ شیعه عاقل را دوست داریم
هادی سروش

ما؛ شیعه عاقل را دوست داریم

صدای بلند خوزستان
محمد زینالی‌اُناری

صدای بلند خوزستان

ضربه توسعه نامتوازن بر خوزستان
محمود صادقی

ضربه توسعه نامتوازن بر خوزستان

نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت علمی
حسین ملک خدایی

نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت علمی

بازی بزرگی به نام «طرح صیانت»!
صادق زیباکلام

بازی بزرگی به نام «طرح صیانت»!

غدیر و مسأله ما
رضا بابایی

غدیر و مسأله ما

چرا طرح مجلس برای اینترنت وحشتناک است؟
محمدرضا جلایی پور

چرا طرح مجلس برای اینترنت وحشتناک است؟

صیانت از فضای مجازی یا سلب آزادی؟
محمد طبیبیان

صیانت از فضای مجازی یا سلب آزادی؟

پیام غدیرخم، حکمرانی خوب
محمد زاهدی اصل

پیام غدیرخم، حکمرانی خوب

دولت سیزدهم و ۶ ابر چالش کشور
محمود میرلوحی

دولت سیزدهم و ۶ ابر چالش کشور

چرا اغلب ناراضی‌اند؟
حمزه نوذری

چرا اغلب ناراضی‌اند؟

شایسته سالاری بر دینداری مقدم است
حسین ملک خدایی

شایسته سالاری بر دینداری مقدم است

جهنم یعنی مردم
محمدرضا تاجیک

جهنم یعنی مردم

دیپلماسی در کابینه رئیسی
جاوید قربان اوغلی

دیپلماسی در کابینه رئیسی

چرا همدیگر را قبول نداریم؟
محمود سریع القلم

چرا همدیگر را قبول نداریم؟

در توضیح گزاره نخست نیروی چهارم
احمد زیدآبادی

در توضیح گزاره نخست نیروی چهارم

شوخی خطرناک در مجلس، چرا؟
قاسم محبعلی

شوخی خطرناک در مجلس، چرا؟