اخبار "گفت و گو"

جلالی‌زاده: کابینه فراجناحی خیال پردازی است
در گفت و گو با صبح ما؛

جلالی‌زاده: کابینه فراجناحی خیال پردازی است