جواد امام:

هدف گزینش انقلابیون برای تشکیل مجلس انقلابی تر و خالص سازی را دیگر نمی توان با بازی پلیس خوب و بد پنهان کرد! ‏⁧‫رد صلاحیت‬⁩ های صورت گرفته توسط نهادهای حاکمیتی نوعی محدود کردن،تضییع و سلب حق انتخاب مردم است ‏چاره کار فقط بازگشت به مردم،حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد میباشد

هدف گزینش انقلابیون برای تشکیل مجلس انقلابی تر و خالص سازی را دیگر نمی توان با بازی پلیس خوب و بد پنهان کرد!
‏⁧‫رد صلاحیت‬⁩ های صورت گرفته توسط نهادهای حاکمیتی نوعی محدود کردن،تضییع و سلب حق انتخاب مردم است
‏چاره کار فقط بازگشت به مردم،حذف نظارت استصوابی و برگزاری انتخابات آزاد میباشد