در گفت وگو با صبح ما؛

فریاد «زن زندگی آزادی» واکنشی است به مجموعه ای از مقاومت هایی که در طی این سال ها به نام دین در برابر دستیابی زنان ایران به عدالت و حقوق انسانی خودشان صورت گرفته است.

 

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحادملت ایران اسلامی در گفت وگو با «صبح ما» به تشریح مفهوم «زن» در شعارهای اعتراضی مردم پرداخت که در ادامه می آید:

آذر منصوری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که زن در شعارهای معترضان به ویژه در شعار زن زندگی آزادی چه مفهومی دارد، گفت: زن در ادبیات کهن و فرهنگ ما، اساسا به معنی هویت و موجودیت سرزمین است. زمین و زن دو واژه به هم پیوسته بودند و به همین دلیل است که زن و زندگی وقتی در کنار هم می آیند، معنا پیدا می کنند.

وی بیان کرد: اینکه چرا در اعتراضات اخیر، زن به عنوان یکی از کلیدواژه های اصلی شعارهای اعتراضی مطرح است، به این دلیل است که وقتی کشوری بنای حرکت به سمت توسعه و پیشرفت دارد، بدون توجه به مطالبات نیمی از جمعیت خودش نمی تواند در این راه موفق شود.

منصوری ادامه داد: عدم توجه به مطالبات نیمی از جامعه که نقشی حیاتی در حرکت کشور به سمت توسعه دارند، در شرایطی که همه کشورهای جهان بر مبنای همین اصل تلاش می کنند تا زنان به حقوق انسانی خود دست پیدا کنند، جای بسی تأمل دارد.

او با بیان اینکه مشخص نیست چرا عده ای تلاش می کنند تا جایگاه زنان در مسیر پیشرفت و توسعه، محدود به خانه و خانواده باشد، گفت: متاسفانه جایگاه و نقش و تاثیرگذاری زنان با وجود گذشت ۴۳ سال از انقلاب اسلامی و علیرغم اینکه قرار بود در مقدرات اساسی مملکت دخالت داشته باشند و یا مطابق آنچه در مقدمه قانون اساسی آمده، به حقوق انسانی خود برسند، به حوزه های خاص و حداقلی محدود شده است.

دبیرکل حزب اتحادملت افزود: بر اساس گزارش هایی که نهادهای رسمی کشور منتشر کرده اند، زنان ایران در شاخص کسب و کار و اشتغال و در دستیابی به قدرت اقتصادی و سیاست رسمی و مدیریت کشور مشارکت چندانی ندارند و ما از لحاظ سطح دسترسی زنان به شاخص های توسعه، جزو پنج کشور آخر جهانیم.

او اظهار داشت: در چنین شرایطی، حاکمیت نمی تواند از زنان جامعه بخواهد که پوشش مدنظر نظام را داشته باشند. بنابراین همین نوع پوشش، تبدیل به مناقشه ویرانگری شده که آثار و شواهد آن بارها دیده شده و هشدارهای لازم درباره نوع برخوردها با پوشش زنان نیز داده شده است.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی وقتی مطالبات انباشته می شوند و بر برخوردهای قهری و پلیسی در قالب گشت های ارشاد در مواجهه با پوشش زنان ایران در تریبون های رسمی که «روزی قرار بود نماد وحدت در جامعه ایران پس از انقلاب باشند»، اصرار می شود، اتفاقاتی نظیر آنچه در اعتراضات اخیر پدید آمد دور از انتظار نبود.

به گفته آذر منصوری، قرار نبود وظیفه ستاد امربه معروف محدود به برخورد با پوشش زنان باشد، بلکه قرار بود نسبت به نابرابری ها، چالش ها و ناکارآمدی های سیستم مدیریتی کشور اقداماتی صورت گیرد تا رضایتمندی مردم را به عنوان ولی نعمتان حکومت به دنبال داشته باشد.

وی گفت: در واقع فریاد «زن زندگی آزادی» واکنشی است به مجموعه ای از مقاومت هایی که در طی این سال ها به نام دین در برابر دستیابی زنان ایران به عدالت و حقوق انسانی خودشان صورت گرفته است.

او در ادامه گفت: به نظرم با توجه به گستره و عمق اعتراضاتی که در این دوره شاهد بودیم، نگاه عاقلانه و واقع بینانه و مدبرانه اقتضاء می کند که حاکمیت به گونه دیگری غیر از روش هایی که تاکنون در پیش گرفته، در مواجهه با مطالبات زنان ایران و نیمی از جمعیت کشور برخورد کند‌.

منصوری در پایان افزود: این رویکرد قطعا باید موشکافانه، ایجابی و در جهت رفع تبعیض های موجود علیه زنان ایران باشد. در غیر این صورت اگر مقاومت ها بخواهد همچنان ادامه داشته باشد، این شکاف و گسست روزبه روز بزرگتر می شود و پیامدهای آن نیز بر همگان روشن است و تاثیراتی بسیار منفی در پیشرفت و توسعه کشور خواهد گذاشت.