مرتضی قاجارگر

به جای احیای سند تحول، شان و معیشت معلم را احیا کنید، اعتماد مردم را به نظام آموزشی احیا کنید. جایگاه مدارس به عنوان واحدهای تربیت محلی و کانون تربیت اسلامی را احیا کنید، انگیزه ها و عواطف سترون شده دانش آموزان را احیا کنید. کمبود معلم و بحران خالی ماندن کلاس های درس را چاره سازید.

 

مرتضی قاجارگر نوشت: نمی دانم که چقدر با فلسفه آشنایی دارید. یکی از مباحث فلسفه بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت است. البته همین بحث هم در فلسفه غرب باتفاوت هایی مطرح است.
کسانی مانند اگزیستانسالیست ها به اصالت وجود قایل هستند و…..
نقل است که یکی از دانشجویان دکتر شریعتی از وی سوال می کند که استاد.
از نظر شما وجود اصالت دارد یا ماهیت؟
دکتر شریعتی از محل زندگی دانشجو که در یک روستای دورافتاده بود پرس و جو می کند …
سپس به دانشجو پاسخ می دهد که از نظر من آسفالت روستای شما اصالت دارد …!
تعیین اولویت و اینکه چه اقدامی مهم و اصیل است هنری ست که در وجود برخی وجود ندارد. پزشکی که در مواجهه با مریض بدحال و رو به موت با تزریق بوتاکس تلاش می کند تا چین بالای ابروی بیمار را بردارد عملا راه را اشتباه رفته و تقدم اقدامات پزشکی را نمی داند.
به جای احیای سند تحول، شان و معیشت معلم را احیا کنید، اعتماد مردم را به نظام آموزشی احیا کنید. جایگاه مدارس به عنوان واحدهای تربیت محلی و کانون تربیت اسلامی را احیا کنید، انگیزه ها و عواطف سترون شده دانش آموزان را احیا کنید. کمبود معلم و بحران خالی ماندن کلاس های درس را چاره سازید.
فکر می کنم اگر شریعتی در این زمان بود به جای اهداف مبهم و کلی، چنین پاسخ هایی می داد.
روحش شاد.