قاسم میرزایی نیکو  به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب نوشت: ما از شمال تا جنوب از شرق تا غرب، خیلی دور، خیلی نزدیک، گره زدیم زلفمان را به آستان سلطان علی موسی الرضا و فردای دیگر…

 

قاسم میرزایی نیکو  به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب سال ۵۷ نوشت:

۲۲ بهمن
روز نجات میهن
روز بیداری “ما”
روز باهم بودن…

برای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی.

جمهوریت و اسلامیت، سرخط همبستگی، لابلای ورق های پیوسته ی این سرزمین، نهادینه شده است؛

اما مردان مرد رفته اند و کاری حسینی کرده اند و آنان که مانده اند باید کاری زینبی کنند؛

زنان و مردان، تاریخ شفاهی انقلاب را بارها، خط به خط زندگی کرده اند؛ اگرچه پدر، مادر، ما شاید متهمیم، اما سرمان بلند است به استواری کوه دماوند و دلمان دریاست به وسعت خلیج همیشه فارس؛

ما از شمال تا جنوب از شرق تا غرب، خیلی دور، خیلی نزدیک، گره زدیم زلفمان را به آستان سلطان علی موسی الرضا و فردای دیگر…

ما تا آخرین نفس ایستاده ایم؛ موجیم که آسودگی ما عدم ماست.