اختصاصی؛

مجمع ایثارگران ضمن تسلیت و اظهار تأسف در گذشت شاعر روشنفکر و آزادی خواه «بکتاش آبتین» که به سبب کوتاهی عوامل مختلف در قوه قضائیه جان خود را از دست داد.

 

حمیده زرآبادی، سخنگوی مجمع ایثارگران در گفت وگو با صبح ما مطرح کرد: پیرو هماهنگی های انجام شده، جلسه شورای سیاسی به صورت مجازی برگزار گردید.

وی ادامه داد: ضمن تبادل اخبار و مسایل روز چند نکته محور گفتگو قرار گرفت؛

خلاصه مهمترین نکات مطرح شده به شرح زیر است:

۱- مذاکرات برجام
حزب مجمع ایثارگران با استقبال از اخبار مثبت در مذاکرات پیش رو بار دیگر اعلام می نماید با توجه به موافقت مسؤولین کشور جهت تعامل و مذاکره مستقیم با طرف آمریکایی می توان از این فرصت استفاده کرد و قدری از بحران های گریبان گیر کشور را کاهش داد.
در همین راستا حزب متذکر می گردد ضمن احترام به روابط دو یا چند جانبه با همسایگان بویژه روسیه نباید نقش تعیین کننده مذاکرات را به نماینده روسیه سپرد و آن ها نیاید اعلام کننده نظرات و تصمیمات ایران قلمداد گردند.

۲- وضعیت زندانی ها ی سیاسی

مجمع ایثارگران ضمن تسلیت و اظهار تأسف در گذشت شاعر روشنفکر و آزادی خواه «بکتاش آبتین» که به سبب کوتاهی عوامل مختلف در قوه قضائیه جان خود را از دست داد.
انتظار داریم ریاست محترم قوه قضاییه با این گونه مسایل که جان افراد را نشانه می گیرد برخورد نماید؛ این امر که در جمهوری اسلامی زندانی بدون عدم دسترسی به حقوق قانونی و اولیه و ضمن بی توجهی به ملزومات ضروری بهداشتی تحت آزار و اجبار و شکنجه و عدم توجه قرار گیرد به راستی در شأن نظامی است که مدعی اسلام و به خصوص عدالت امیرالمؤمنین امام علی(ع) است!؟ بیاندیشیم!

۳- مشکلات اقتصادی
با توجه به گزارش های کمیته اقتصادی در خصوص محورهای اساسی بودجه ۱۴۰۱ مانند حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، افزایش مالیات تا سقف ۶۲ درصد برای تأمین بودجه، بحث بالا بردن قیمت بنزین و… تأمین کسری بودجه با هرگونه فشار مضاعف و بی توجهی به معیشت و فشار به دهکهای پایین، مردم را در تنگنای بیشتری قرار می دهد؛
“حزب مجمع ایثارگران” بارها در بیانیه های قبلی اعلام نموده که راه رشد، گشایش و رونق اقتصادی نیاز و توجه به راه حل کارشناسان دلسوز دارد که در تبیین برون رفت از معضلات فراگیر کنونی آن را بیان نموده اند و مهمترین دیدگاه ایجاد زمینه و شرایط مناسب سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و حذف دست پنهان و موازی کاری خواهد بود.