اختصاصی؛

حمیده زرآبادی به صبح ما گفت: به نظر می رسد که اگر مشکلات و ابهامات حل نشود و تدبیر درستی صورت نگیرد، کشور با تورم بیشتری مواجه خواهد شد. و عدم شفافیت ها باعث بروز مشکلات دیگری می‌شود.

 

حمیده زرآبادی، سخنگوی مجمع ایثارگران در گفت وگو با صبح ما در تشریح جلسه اخیر شورای سیاسی این حزب گفت: در این جلسه، کمیته اقتصادی مجمع ایثارگران گزارشی در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن ارائه داد. نکته قابل توجه این بود که هیچ کدام از بحران های موجود اقتصاد برای پیشبرد چنین اقدامی حل نشده اند و مشکلاتی نظیر تحریم ها، کسری بودجه، رکود تولید، تورم، نرخ بیکاری، آشفتگی در نظام بانکی و بحران معیشتی همچنان پابرجا هستند.

وی افزود: در شورای سیاسی، به این موضوع هم اشاره شد که دولت از اقدام اخیر خود به عنوان جراحی اقتصادی یاد می کند، در حالی که یکی از الزامات بدیهی این کار، انجام آن توسط تیمی متخصص و کارآمد است و همگان به درستی می دانند که هر تغییری در امور اقتصادی نیاز به ایجاد بسترهای لازم دارد و تیغ جراحی اگر در دستان متخصصان قرار نگیرد، دیگر نجات بخش نیست.

زرآبادی گفت: متاسفانه تناقضاتی در نحوه اجرای این طرح وجود دارد. به نحوی که اعلام کرده اند به اکثر مردم ایران، یارانه پرداخت می شود. این درحالیست که طی سال های گذشته، یارانه بخش قابل توجهی از مردم حذف شده است. بنابراین باید در این خصوص با مردم شفاف و صادقانه سخن گفت.

سخنگوی مجمع ایثارگران گفت: باید مشخص شود مبلغ کل یارانه های پرداختی دولت چقدر است. از سوی دیگر، در توضیح برخی دولتمردان آمده است که ارز۴۲۰۰ تومانی حذف نشده است، بلکه به جای اینکه به تولید کننده داده شود، به مصرف کننده تعلق می گیرد. هرچند که در این رابطه نیز آمار روشنی ارائه نمی دهند.

او در پایان گفت: به نظر می رسد که اگر مشکلات و ابهامات حل نشود و تدبیر درستی صورت نگیرد، کشور با تورم بیشتری مواجه خواهد شد. و عدم شفافیت ها باعث بروز مشکلات دیگری می‌شود.