اختصاصی؛

در خصوص مذاکرات هسته ای این ذهنیت در حال شکل گیری است که نمی توان با استفاده از کسانی که خود در زمره مخالفین توافق قرار دارند، به نتیجه رسید.

 

به گزارش صبح ما، ذبیح الله اعظمی نماینده مجلس اصولگرا اخیرا با انتقاد از بی عملی دولت گفته است که: «فقر و فلاکتی که در بین مردم مشاهده می شود زینده ایران اسلامی نیست.»

همچنین سخنگوی کمیسیون کشاورزی این مجلس با اشاره به وضعیت بد اقتصادی کشور اظهار داشته «که موج بعدی کوچک تر شدن و کاهش قدرت خرید مردم در راه است.»

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، اتفاق رخ داده در حوزه واردات نهاده های دامی «فساد محرز» است.

وی در بخشی دیگر از اظهارات خود افزود: «ما از دولت گله داریم که وقتی در رابطه با روند حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد مردم قرار می‌گیرد، توپ را به زمین مجلس نیندازد.»

او همین طور در پایان گفت وگوی خود با شفقنا، ابراز امیدواری کرده که مذاکرات برجام هر چه سریعتر به نتیجه برسد.

دولت رئیسی از بدو روی کار آمدن خود و حتی پیش از آن مدعی بود که نباید موضوع مذاکرات برجام را به تولید و اقتصاد درون کشور گره زد، اما به نظر می رسد که همه چیز در ایران به امضای آن توافق مربوط شده است و اگر به هر دلیلی وضع فعلی ادامه پیدا کند، فشارهای مضاعفی به مردم عادی که در زمره کاسبان تحریم نیستند، وارد خواهد آمد.

امروزه اغلب تحلیلگران بر این باورند که ادعای تیم اقتصادی دولت مبنی بر کم تاثیر بودن تحریم ها بر اقتصاد، منجر به بروز ناکارآمدی و تورم در مسیر اداره کشور شده است و سم مهلک گفتار درمانی نیز نمی تواند حلال مشکلات فعلی باشد.

متاسفانه، لجبازی عده ای فاقد تخصص در حل و فصل مسائل باعث شده تا فشارهای بی سابقه ای به طبقه متوسط و ضعیف جامعه وارد آید و پافشاری بر مسیر غلط نیز مانع اخذ تصمیم های درست درباره بسیاری از مشکلات شده است.

دولتمردان که توپ اکثر تصمیمات اقتصادی خود را به زمین دولت قبل و یا مجلس فعلی می اندازند؛ از این موضوع غافلند که نمایندگان این مجلس جملگی از تبار قبیله اصولگرایی هستند و جنس عقاید آنها نیز به دلیل یکدست سازی قوا، شباهت های زیادی با دولت دارد. لذا آنچه میان افکار عمومی در جریان است، ناکارآمدی جریان مدعی قدرت در حل مسائل به وجود آمده است.

در خصوص مذاکرات هسته ای نیز این ذهنیت در حال شکل گیری است که نمی توان با استفاده از کسانی که خود در زمره مخالفین توافق قرار دارند، به نتیجه رسید.

از این رو، آنچه ضروری می نماید بکارگیری دیپلمات های دوره برجام برای پیشبرد مذاکرات و عبور از مرحله فعلی است.

به روشنی پیداست که بهره نبردن تیم دیپلماسی وزارت امور خارجه رئیسی از تجربیات مذاکره کنندگان سابق، همانند طی کردن راه پیموده شده دیگران، بدون راهنمایی خواستن از آنها برای تکرار نکردن اشتباهات گذشته است.

همانطور که برخی نمایندگان مجلس و بعضی از چهره های اصولگرا نیز به این باور رسیده اند، تنها راه نتیجه بخش بهبود اقتصاد جامعه، مذاکرات موثر در راستای احیای برجام است و فرصت سوزی مذاکره کنندگان هم تاکنون نتوانسته، نشانه ای برای پاسداری از منافع ملی قلمداد شود.