کاشفی: یکدستی حاکمیت نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نکرده بلکه باعث ایجاد چالش‌هایی نیز شده است

رئیس اسبق خانه احزاب گفت: وضعیت موجود کشور نتیجه برخی نیروهای سفارشی است. مسئولیت در اختیار افرادی که قرار می‌گیرد به عنوان امانت است و به همین دلیل باید در حفظ این امانت کوشا باشند.

 

چالش مدیریتی و استفاده از مدیران ناکارآمد به چه میزان در عدم تحقق برخی وعده‌های دولت تأثیرگذار بوده است؟ آیا رئیسی از همه ظرفیت‌های انسانی موجود کشور برای موفقیت بهره برده است؟ دولت در این زمینه با چه چالش‌هایی مواجه است؟
برای پاسخ به این سوالات با حسین کاشفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس سابق خانه احزاب گفت‌وگو کرده ایم. کاشفی معتقد است: «وضعیت موجود کشور نتیجه برخی نیروهای سفارشی است. مسئولیت در اختیار کسانی که قرار می‌گیرد به عنوان امانت است و به همین دلیل باید در حفظ این امانت کوشا باشند. در بسیاری از کشورهای جهان هنگامی که یک مسئول پس از مدتی متوجه می‌شود که از عهده کار بر‌نمی‌آید استعفا می‌دهد و یا اگر مرتکب اشتباهی شد معذرت خواهی می‌کند. این در حالی است که در شرایط کنونی به جای اینکه برخی مدیران به مردم پاسخگو باشند با مردم برخورد طلبکارانه نیز دارند. دولت اگر می‌توانست از نیروهای انسانی کارآمد‌تر و توانا‌تر استفاده کند امروز در شرایط بهتری بود و عملکرد قابل دفاع‌تری از خود بروز می‌داد. این در حالی است که چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

آخرین عناوین خبری