علی اکبر گرجی

پرسش این است که آیا قانون اساسی یکی از دستاوردهای انقلاب نیست؟ اگر چنین است چرا مکررا رفتارهایی را بروز می‌دهید که با ده‌ها اصل این قانون شریف مغایر است.

 

علی اکبر گرجی نوشت: آیا قانون اساسی را به عنوان اصلی‌ترین دستاورد انقلاب قبول دارید؟ اگر قانون اساسی را به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب قبول دارید، در پاسداری از آن پیشگام باشید.

حاکمیت قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اعمال و رفتار تمام مقامات و تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ایجاب می‌کند، به اصول زیر توجه نمایند.
مطابق این اصول هیچ شهروندی (حتا خبیث‌ترین آنها) را نمی‌توان از حق و آزادی رفت و آمد محروم کرد، مگر به حکم دادگاه صالحه، آن هم با طی تشریفات دادرسی منصفانه:

– اصل سوم: حکومت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی، همه امکانات خود را به کار برد.

– اصل دوم: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش و‌الای انسان و آزادی توام با مسؤو‌لیت او در برابر خدا و نفی هر گونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری

– اصل نهم:در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و و‌حدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها و‌ظیفه دو‌لت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گرو‌ه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای و‌ارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشرو‌ع را، هر چند با و‌ضع قوانین و مقررات، سلب کند.

– اصل سی و سوم: هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

‌-اصل بیست و هفتم: تشکیل جلسات، تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز آزاد آزاد است، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام باشد.
‌‌
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

– اصل یکصد و پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاو‌ردهای آن پابرجا می‌ماند.

پرسش این است که آیا قانون اساسی یکی از دستاوردهای انقلاب نیست؟ اگر چنین است چرا مکررا رفتارهایی را بروز می‌دهید که با ده‌ها اصل این قانون شریف مغایر است. هر شخص یا نهادی که قانون اساسی را نقض کند، خنجری بر گرده نظام فرو کرده است. پس، مراقب باشید کاسه داغ‌تر از قانون اساسی نظام نباشید و فقط به مر این قانون عمل کنید.
توصیه می‌کنم، چند نفر از حقوق‌خوانده‌های مومن و انقلابی که عطش سیری‌ناپذیری در فتح قله‌های قدرت از خود نشان می‌دهند، جهدی کنند و دوره‌هایی برای پاسداران عزیز کشور در زمینه چیستی و جایگاه قانون اساسی مظلوم جمهوری اسلامی برگزار کنند. اگر اینها چنین نمی‌کنند، اینجانب رسما آمادگی خود را برای برگزاری چنین دوره‌هایی اعلام می‌کنم. بی‌شک، اگر این عزیزان به ظرایف مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی آگاه و عالم بودند، ذره‌ای در پاسداری از ۱۷۷ اصل آن درنگ نمی‌کردند.