دبیرکل مجمع ایثارگران نوشت:اگر واقعا دانستن را حق مردم می دانیم برای آگاهی جامعه درخصوص صلاحیت علمی (فقهی) سیدحسن خمینی پیشنهاد می‌گردد مناظره ای باحضور فقهای شورای نگهبان و ایشان برگزار تا مردم نسبت به اقدامات شورای نگهبان بهتر داوری نمایند.

 

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران نوشت: اگر واقعا دانستن را حق مردم می دانیم برای آگاهی جامعه درخصوص صلاحیت علمی (فقهی) سیدحسن خمینی پیشنهاد می‌گردد مناظره ای باحضور فقهای شورای نگهبان و ایشان برگزار تا مردم نسبت به اقدامات شورای نگهبان بهتر داوری نمایند.