شاید بتوان در جایی که فرد کنشی سخت غیراخلاقی انجام دهد مثلا قتل یا فساد اقتصادی و تجاوز و … و عملش رسوا شود. او را تمام‌شده بدانیم. اما کسی که در خود سیاست شکست می‌خورد، باز می‌تواند برخیزد.

 

عطاالله مهاجرانی نوشت: «ظریف تمام شد» به گمانم سخنی سخت نادرست است. نه فقط دربارهٔ «ظریف»؛ بلکه دربارهٔ هر سیاستمدار دیگری. سیاست چنان فراز و فرود دارد که به سختی می‌توان کسی را حتی در فاجعه‌آمیزترین شکست‌هایش «تمام‌شده» خواند. آیا کسانی گمان نمی‌کردند که پس از فاجعهٔ کشتن قاشچقی، بن‌سلمان تمام شده است.

یا پس از شکست اکبر هاشمی در انتخابات ۸۴، «هاشمی تمام شده است» و …. حتی قالیبافی که در ۹۲ و ۹۶ شکست خورد، تمام نشد. هم همواره در آستین سیاستمداران نیرنگ و حیله‌هایی برای بازگشت از شکست است و هم فراز و فرود سیاست و اجتماع و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده گاه آنان را که سخت شکست خورده‌اند، دوباره دست‌شان را می‌گیرد و آنان باز برمی‌خیزند. گمانم این است که آنکه تماشاگر سیاست و تاریخ سیاست‌مداران بوده، نمی‌تواند به سادگی بگوید کسی تمام شد.

شاید بتوان در جایی که فرد کنشی سخت غیراخلاقی انجام دهد مثلا قتل یا فساد اقتصادی و تجاوز و … و عملش رسوا شود. او را تمام‌شده بدانیم. اما کسی که در خود سیاست شکست می‌خورد، باز می‌تواند برخیزد. البته کسانی هم بوده‌اند علیرغم فساد رسواشده باز هم مانده‌اند.
دیگر اینکه، حتی روشن نیست که انتشار مصاحبهٔ ظریف به ضرر او تمام شود یا نشود؛ چه برسد به اینکه او را تمام شده بدانیم.