اطلاعیه دفتر امور سیاسی وزارت کشور: نظر به این‌که درباره فعالیت غیرقانونی برخی افراد بدون مجوز با ادعای فعالیت حزبی در استان‌ها گزارش واصل شده (نظیر: مکاتبات با استانداری و دستگاه‌های اجرایی)، به آگاهی می‌رساند: جبهه و ائتلافی تحت عنوان «جبهه پیروان ولایت مطلقه فقیه» و همچنین حزب «ایران قوی»، فاقد هرگونه مجوز فعالیت از […]

اطلاعیه دفتر امور سیاسی وزارت کشور:
نظر به این‌که درباره فعالیت غیرقانونی برخی افراد بدون مجوز با ادعای فعالیت حزبی در استان‌ها گزارش واصل شده (نظیر: مکاتبات با استانداری و دستگاه‌های اجرایی)، به آگاهی می‌رساند: جبهه و ائتلافی تحت عنوان «جبهه پیروان ولایت مطلقه فقیه» و همچنین حزب «ایران قوی»، فاقد هرگونه مجوز فعالیت از کمیسیون احزاب بوده و بنابراین فعالیت آن‌ها غیرقانونی است.