کامبیز نوروزی حقوقدان گفت: فارغ از درست یا غلط بودن نامزدی یادگار امام در انتخابات، اگر بخواهیم منصفانه بررسی کنیم درست است که ایشان سابقه مدیریتی نداشته، اما به طور قطع رجل سیاسی و مذهبی است چرا که سال های طولانی در قلب سیاست این کشور حضور داشته و به مسائل روز مسلط بوده و در سطوح بالا و موثر عمل سیاسی انجام داده است.

 

موضوع «رجل سیاسی» در قانون اساسی یکی از مسائل مهمی است که معمولا پیش از هر انتخاباتی به آن پرداخته می شود. 

در همین رابطه، یک حقوقدان گفت: معنای اصطلاحی «رجل» در زبان فارسی عمدتا به معنای «تسلط و خبره بودن و شهرت» است. بنابراین فردی که موثر است را «رجل» می نامند.

فردی که موثر است را «رجل» می نامند

کامبیز نوروزی اظهار کرد: اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقرر کرده که رئیس جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی باشد. کلمه رجال جمع «رجل» است و در ظاهر به معنای مرد است. اما در زبان فارسی معنای اصطلاحی نیز دارد و در قانون اساسی به آن معنا آمده است نه معنای جنسیتی کلمه رجل.

وی افزود:  معنای اصطلاحی «رجل» در زبان فارسی به معنای آن است که فردی شناخته شده و خبره باشد. در هر رشته ای هم ممکن است این اصطلاح به کار رود. این اصطلاح عمدتا به معنای تسلط و خبره بودن و شهرت است. بنابراین فردی که موثر است را «رجل» می نامند. از این رو، وقتی اصل۱۱۵ می گوید رجال سیاسی و مذهبی، به این معناست که رئیس جمهور باید کسی باشد که شناخته شده بوده  و شهرتی داشته باشد. ضمن اینکه در امر سیاست و مذهب نیز تسلط داشته باشد.

رجل ملی و سیاسی بودن به معنای داشتن سابقه مدیریتی نیست

این حقوقدان ادامه داد: هر کسی که احیانا سمتی داشته یا جایی مدیر بوده نمی تواند رجل سیاسی تلقی شود. متأسفانه این معنا در عمل رعایت نشده است. همین امروز به هیچ عنوان نمی توانیم کسانی که داعیه کاندیداتوری دارند را رجل سیاسی تلقی کنیم. به عنوان مثال، کسی که برای مدتی در جایی فعالیت های عمرانی داشته است اصلا رجل سیاسی محسوب نمی شود.

نوروزی گفت: رجل ملی و سیاسی بودن به معنای داشتن سابقه مدیریتی هم نیست. بسیاری هستند که سوابق مدیریتی دارند اما نمی توانند رجل سیاسی باشند و بالعکس بسیاری هم هیچ سابقه مدیریتی نداشته اند اما مصداق رجل سیاسی و مذهبی هستند. متاسفانه امروز نام کسانی به عنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح است که به هیچ عنوان نمی توان آنها رجل سیاسی و مذهبی دانست. کسانی هم هستند که با اینکه از کاندیداتوری در انتخابات منع شده اند ولی قطعا رجل سیاسی و مذهبی به حساب می آیند. مانند آقای سیدحسن خمینی.

احراز صلاحیت نامزدها به شدت تحت تاثیر منافع یک جریان خاص سیاسی است

وی بیان کرد: فارغ از درست یا غلط بودن نامزدی یادگار امام در انتخابات، اگر بخواهیم منصفانه بررسی کنیم درست است که ایشان سابقه مدیریتی نداشته، اما به طور قطع رجل سیاسی و مذهبی است چرا که سال های طولانی در قلب سیاست این کشور حضور داشته و به مسائل روز مسلط بوده و در سطوح بالا و موثر عمل سیاسی انجام داده است.

این حقوقدان در پایان گفت: در دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری یک اشکال بزرگ همواره وجود داشته و در این دوره به اوج خود رسیده است و آن اینکه متاسفانه احراز صلاحیت نامزدها به شدت تحت تاثیر منافع یک جریان خاص سیاسی اتفاق افتاده است. به همین دلیل شرایط حقوقی انتخابات با اختلال بسیار جدی مواجه است. بخشی از جریانات سیاسی کشور اساسا از داشتن نامزد انتخاباتی محروم هستند، زیرا کاندیدای آنها به هر ترتیبی ردصلاحیت می شود. اینجاست که نظم حقوقی بر انتخابات کشور حاکم نیست و یکی از معایبش این است که موجبات رد یا تایید کاندیداها بر مبنای معیارهای حقوقی نیست؛ بلکه منافع جناحی جریان های سیاسی خاصی بر انتخابات مسلط است.

 

منبع: جماران