گل ها را جمع می کنید با دل مردمانی که عاشقانه دوستش دارند چه می کنید؟!

 

آوا مشکاتیان نوه مرحوم استاد شجریان در استوری اینستاگرامش از دور ریختن گلهای سر مزار پدربزرگش خبر داد و نوشت: گل ها را جمع می کنید با دل مردمانی که عاشقانه دوستش دارند چه می کنید؟!