حسین احمدی گفت: حزب مجمع ایثارگران با ابراز نگرانی از تکرار یک فاجعه دیگر از نوع گشت ارشاد و خدای ناکرده به وقوع پیوستن مرگ مهساهایی دیگر، شدیدا و اکیدا به مسئولین امر گوشزد می کند.

 

سخنگوی حزب مجمع ایثارگران در واکنش به رخداد غیر قابل تحمل مسمومیت دختران مدارس در گفتگو با صبح ما گفت:
متأسفانه چندی پیش از شهر قم خبرهایی محدود حاکی از مسمومیت دختران در مدارس به گوش رسید و به یمن فضای مجازی منتشر و فاش شد. ولی دریغ از پیگیری و خبر ضرب العجل مسئولین امر و کشف و برخورد و پیشگیری از دامنه دار شدن آن.

 

وی افزود:: اینک اخباری پشت سرهم دریافت می شود که قضیه ایجاد مسمومیت مدارس دخترانه در مقاطع مختلف بصورت سریالی در حال وقوع است و گویا به دانشجویان دختر هم کشیده شده است. این رویداد به شدت موجب نگرانی خانواده ها شده است.

احمدی گفت: به باور ما، کسانی که در حیطه های مختلف امنیتی و دولتی و وزارتی، از جمله مسئولین وزارت اطلاعات، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که به عنوان اولی ترین مسئولین مربوطه در این امر حاد و ملی- امنیتی شناخته می شوند؛ چگونه تاکنون اجازه داده اند با بی مبالاتی و غفلت، تکرار شدن و دامن گستری این رویداد تلخ، دوباره‌ خدای ناکرده به فاجعه ملی تبدیل شود.

وی ادامه داد: حزب مجمع ایثارگران با ابراز نگرانی از تکرار یک فاجعه دیگر از نوع گشت ارشاد و خدای ناکرده به وقوع پیوستن مرگ مهساهایی دیگر، شدیدا و اکیدا به مسئولین امر گوشزد می کند در جایگاه مسئولیتی خود غفلت نکنند و مانع تداوم این حوادث مرموز در کشور شوند. حداقل انتظار، برخورد فوری با آمران و عاملان آن می رود. به ویژه که به نظر می رسد از خاستگاهی انحطاطی و از بستر دینی – ایدئولوژیک و مذهبی نشات گرفته باشد. اگر با مشابه این وقایع تلخ که در گذشته بطور محدودتر رخ می داده است برخورد قاطع حاکمیتی و قضایی می شد، شاید امروز این گونه گسترش نمی یافت.

احمدی افزود: ملت ایران از پدیده ها و نتایج شوم این حاکمیت یکدست و بی کفایت، چه بلاهایی که ندیده و نمی بیند. اگر خدا را قبول دارید و گوش فلک را با ابزار قرار دادن دین و آئین این مردم ناچار و متحیر کر کرده اید؛ حداقل اندکی احساس مسئولیت کنید و بیش از این فشارهای مالی و اقتصادی که کمر مردم را خم کرده است، لااقل اجازه ندهید سلامت و جان عزیز فرزندان و دختران شان در محیط های خارج از خانه و خانواده، اینچنین تهدیدآمیز و مخاطره آمیز گردد.