بهروز وثوقی چهار ماه قبل از پیروزی انقلاب از ایران رفته است حالا مدعی شده توسط آقایان سیدمحمد خاتمی ‌و مهندس میرحسین موسوی ممنوع التصویر شده است!؟

 

دبیرکل مجمع ایثارگران در واکنش به اظهارات اخیر بهروز وثوقی درباره ممنوع التصویر شدن فردین و خودش پس از انقلاب و نسبت دادن این موضوع به سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی، نوشت:

 

جالبه #بهروز_وثوقی چهار ماه قبل از پیروزی انقلاب از ایران رفته است حالا مدعی شده توسط آقایان #سیدمحمد_خاتمی ‌و مهندس #میرحسین_موسوی ممنوع التصویر شده است!؟ آقای خاتمی در سال ۱۳۶۱ وزیر ارشاد شدند یعنی ۴ سال بعداز خروج ایشان از کشور ! این هنر را هم میبایست به هنرهای ایشان افزود!