سیدجواد موسوی

نه بسیجی بود، نه جهادی بود، انسان بود. این جمله را مادر داغدیده حمید الداغی می گوید.

 

سید عبدالجواد موسوی نوشت؛ نه بسیجی بود، نه جهادی بود، انسان بود. این جمله را مادر داغدیده حمید الداغی می گوید.

مادر جوان برومند و غیرتمندی که همین یکی دو روز پیش به دست دو تن از اراذل در شهر سبزوار به شهادت رسید. و این کلمه شهادت این جا چه قدر برازنده است. برای این که سوءتفاهم پیش نیاید توضیح بدهم که جمله این مادر داغدیده به معنای نفی بسیجی ها و جهادی ها نیست.

به قول علما اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. منظور و مراد گوینده این است که انسان بودن و غیرتمند بودن لزوما به معنای بسیجی بودن و جهادی بودن نیست. چیزی که متاسفانه بسیاری از تریبون های رسمی مملکت سعی دارند آن را تئوریزه کنند و بعضی از مفاهیم اصیل و شرافتمندانه انسانی را با مفاهیم ایدئولوژیک پیوند بزنند. آدمیزاد می تواند فارغ از همه مفاهیم ایدئولوژیک به معنای حقیقی کلمه انسان باشد و به “انی اعلم ماتعلمون” معنا ببخشد. و چه قدر صدا و سیما برخلاف همیشه در این باره خوب عمل کرد. من گزارشی را که بیست و سی در این باره تهیه کرده بود دیدم. در فضای مجازی. و با این که همیشه از منتقدان رادیکال صدا و سیما بوده و هستم و نقش این رسانه را در دامن زدن به دوقطبی های کاذب و تفرقه افکنانه همواره متذکر شده ام اما این بار حقیقتا غافل گیر شدم.

درود بر بچه های بیست و سی بابت انصافشان در تهیه این گزارش و پوشش بدون ممیزی حرف های خانواده این شهید بزرگوار، به ویژه سخنان مادر و خواهر این شهید عزیز. البته مجری کج سلیقه یکی دو بار سعی کرد بحث را منحرف کند و حرف های دلخواه خودش را از زبان این خانواده بیرون بکشد اما در کل باید به آن گزارش نمره مثبت داد.

از نیروهای امنیتی و قوه قضائیه هم باید بابت واکنش سریعشان ممنون بود. امیدوارم یکی از برکات خون آن شهید همین اقدامات درست و منصفانه باشد و باز امیدوارم تا زمان انتشار این یادداشت اتفاق خاصی نیفتد و عده ای به فکر مصادره و استفاده ابزاری از خون آن شهید نیفتند و یادمان نرود انسان شریف و غیرتمند در هر لباس و مقامی که باشد شایسته تقدیر و ستایش است چه بسیجی باشد چه نباشد. چه جهادی باشد چه نباشد.