اختصاصی؛

همه مردم آزادند و همه مردم باید از سفره طبیعت که برای همگان گسترده شده است بی گمان بهره مند شوند. نه اینکه عده ای بخورند و عده ای گرسنه بمانند و فقط بنده خدا باشند. قانون اساسی بر این اصل استوار است.

 

به گزارش صبح ما، چهارشنبه دوم خرداد سال ۱۳۵۸، آیت الله طالقانی در یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، جزئیات مذاکره ۶ ساعته ای را که در قم جریان داشت تشریح کرد و به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

از ایشان سوال شد که آیا قانون اساسی، یک قانون پیشرو خواهد بود آن چنان که شرایط انقلابی در نظر گرفته و آیا واقعا هدف های انقلابی را برآورده خواهد کرد؟

آیت الله طالقانی گفتند: امیدوارم به قدر کافی این قانون پیشرفته باشد تا مردمی که با وحدت کلمه توانستند نظام طاغوتی را سرنگون سازند و به مرز حضور در اداره مملکتی به دست خودشان و با رای خودشان برسند، البته من باید در اینجا به یک مسأله اشاره کنم و آن اینست که اسلام به نظر من نه تنها در دنیا ناشناخته مانده، بلکه در بین مردم خودمان هم ناشناخته مانده است. یعنی این بعد اسلام سیاسی و اجتماعی است.

گرچه در حال حاضر جوانان و مردم ما در مسیر این بعد اجتماعی- سیاسی و انقلابی اسلام قدم برمی دارند ولی اگر تفهیم شود کمک بزرگی خواهد بود تا هم جهت و سمت انقلابی داشته باشند.

آیت الله طالقانی درباره قانون اساسی جدید و به خصوص امر واگذاری کار مردم به مردم گفتند: در قانون اساسی جدید ایران خواهید دید که این فقط ادعا نیست که کار مردم به مردم واگذار شود. هم اکنون در بسیاری از کشورها این شوراها با شرکت مردم تشکیل شده است. معذلک می بینیم که در عمل آنطور که باید و شاید پیاده نشده و اکثریت مردم حق نظارت را ندارند. چه در غرب و چه شرق فرقی نمی کند.

در غرب که آنها اسم خود را گذاشته اند دموکراسی ولی در باطن این کشورها قدرت دست سرمایه داران است و این سرمایه داران هستند که سرنوشت مردم را تعیین می کنند. در کشورهای کمونیستی هم همینطور است. ولی ما با تکیه بر قرآن کریم می بینیم که خطاب آیات قرآن با مردم عامه است. یعنی قرآن نفع و مصلحت همه مردم را در نظر می گیرد.

همه مردم آزادند و همه مردم باید از سفره طبیعت که برای همگان گسترده شده است بی گمان بهره مند شوند. نه اینکه عده ای بخورند و عده ای گرسنه بمانند و فقط بنده خدا باشند. قانون اساسی بر این اصل استوار است.