نرگس موسوی در یک پست اینستاگرامی نوشت: «… و اما این حصر که ۴ هزار شب شد»

 

نرگس موسوی «دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد» به مناسبت چهارهزارمین روز حصر خانگی دو کاندیدای رییس‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و زهرا رهنورد در یک پست اینستاگرامی نوشت: «… و اما این حصر که ۴ هزار شب شد»