در گفت و گو با «صبح ما»؛

سخنگوی مجمع ایثارگران گفت: شاخصه اصلی که می تواند به عنوان فاکتور اصلی و اولیه مدنظر همه احزاب اصلاح طلب و نهاد اجماع‌ساز باشد، این است که کاندیدای آنها فردی اصلاح طلب باشد و از چارچوبهای اصلاح طلبی و محوری اصلاحات دفاع کند.

 

قاسم میرزایی نیکو، سخنگوی مجمع ایثارگران، در گفتگو با «صبح ما» در خصوص سازکارنهاد اجماع‌ساز اصلاح طلبان و زمان معرفی کاندیدای اصلاح طلب برای انتخابات ۱۴۰۰، گفت: سازکار این نهاد مشخص شده است . به هر حال ۳۱ عضو حزب به علاوه ۱۵ نفر، مجوعه‌ای هستند که این نهاد را به وجود آورده‌اند. چند جلسه غیر رسمی و یک جلسه رسمی تشکیل شد. حاصل این جلسه این بود که هیئت رئیسه‌ی سنی تشکیل شد و گروهی که ظرف ۴۸ ساعت آیین نامه را تهیه کنند تا این نهاد بتواند مشکلات و مسائل را جلو برده، موارد مربوط به انتخابات و مسائل را تجزیه تحلیل کند و نتایج را بدهد.

او ادامه داد: در خصوص معرفی کاندیدای ریاست جمهوری باید اجازه دهیم آیین نامه تنظیم و جلسات تشکیل و در آنجا همفکری شود و احزاب کاندیدای خود را معرفی کنند. آیین نامه درحال تنظیم شدن است.   این آیین نامه روشن می کند که نوع رسیدن به یک انتخاب مطلوب به چه شکلی است  و با چه روشهایی باید صورت بگیرد.

سخنگوی مجمع ایثارگران در خصوص سخنان رهبری مبنی بر اهمیت انتخابات پرشور گفت: ما صحبت های امروز رهبری را به فال نیک می گیریم. فکر می کنم که یکی از راه‌های پرشور شدنِ انتخابات، باز شدنِ فضا به روی همه افرادی توانمند است. همانطور که ایشان گفتند بالاخره انتخابات فرصتی برای امنیت کشور است و برای پرشور شدن آن همه باید تلاش کنیم. به نظر من صحبت های ایشان را باید به فال نیک گرفت و از آن بهره برداری کرد. به شرط آنکه آقایانی که نظارت استصوابی را به عهده دارند، این نکات را در نظر بگیرند.

میرزایی نیکو در پاسخ به این سوال که نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در معرفی کاندیدای خود تا چه حد به موضوع نظارت استصوابی و معرفی کاندیدایی که بتواند از سد شورای نگهبان عبور کند، توجه می‌کند، گفت: به نظر من اصلاح طلبان برای رسیدن به یک کاندیدای مطلوب ، باید تمام جوانب را در نظر بگیرند. اما اینکه اصلاح طلبان براساس اینکه شورای نگهبان کاندیدای آنها را رد می‌کند  یا قبول و با اصرار بر این موضوع بخواهند کاندیدایی معرفی کنند، بعید می دانم به این صورت باشد.

او افزود: به هر حال شاخصه اصلی که می تواند به عنوان فاکتور اصلی و اولیه مدنظر همه احزاب اصلاح طلب و نهاد اجماع‌ساز باشد، این است که کاندیدای آنها فردی اصلاح طلب باشد و از چارچوبهای اصلاح طلبی و محوری اصلاحات دفاع کند. اگر قرار بر غیر از این باشد، آنوقت معلوم نیست چه می‌شود.