در دیدار اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران با سیدحسن خمینی؛

رئیس هیات اجرایی مجمع ایثارگران گفت: ما در انتخاباتی شرکت می کنیم و فعال می شویم که کاندیدا داشته باشیم. از رفتن دنبال کاندیدای عاریتی یا دسته دو و سه که هم جبهه اصلاحات بخواهد هزینه های آن را بپردازد و هم ثمره ای نداشته باشد، اجتناب کرده ایم.

 

جمعی از اعضای شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران با سیدحسن خمینی دیدار داشتند و گزارشی از کنگره این حزب و موضوعات مطرح شده در جلسات مجازی شورای سیاسی در خصوص مسائل روز و انتخابات را مطرح کردند.

مهدی کیانی، رئیس هیأت اجرایی مجمع ایثارگران در این نشست گفت: کنگره اول ما مرداد ماه سال ۹۶ برگزار شد. به دلیل مشکلاتی از طرف وزارت کشور و از طرف خودمان، با تأخیر مواجه شدیم. در غیر این صورت باید کنگره دوم را خیلی زودتر برگزار می کردیم. یک سال کرونا هم مقداری کار ما را به تأخیر انداخت.

عضو شورای مرکزی حزب مجمع ایثارگران افزود: شورای مرکزی که کنگره اول انتخاب کرده بود دبیرکل، شورای سیاسی و هیأت اجرایی انتخاب کردند و تقریبا همه واحدها شکل گرفتند و فعال بودند و یعنی به لحاظ سازمان از خیلی احزاب جلوتر بودیم و شورای سیاسی ما تقریبا هیچ هفته ای تعطیل نشده و جلسات هیأت اجرایی ما به صورت مجازی برگزار شده است. کنگره دوم ما سال ۹۹ برگزار شد و تمام دستور جلساتی که داشتیم به خوبی انجام شد؛ گرچه انتقال کنگره فیزیکی به مجازی مشکلات زیادی داشت و دستورالعمل های وزارت کشور هم عمدتا ناظر بر جلسه حضوری بود.

وی اظهار داشت: از لحاظ بیرونی هم با یک انسجام فکری هم شورای سیاسی ما همواره دنبال این بوده ایم که ما در انتخاباتی شرکت می کنیم و فعال می شویم که کاندیدا داشته باشیم. از رفتن دنبال کاندیدای عاریتی یا دسته دو و سه که هم جبهه اصلاحات بخواهد هزینه های آن را بپردازد و هم ثمره ای نداشته باشد، اجتناب کرده ایم. در مقطعی گفتند که احزاب کاندیدا بشوند ولی حزب ما ذوق زده نشد که بگوییم این افراد از حزب ما کاندیدا شوند و گفتیم دنبال کاندیدای حداکثری هستیم.

 

منبع: جماران