جواد امام

پوشیده نیست که امروز بیش از هر چیز، بوی تعفن لجن پراکنی های امثال آقای جواد لاریجانی و دوستانش است که جامعه را آزار می دهد. وگرنه، سندی که طرف آمریکایی آن را سراسر امتیاز برای ایران خوانده بود و حتی در یک عهدشکنی آشکار، ناچار به خروج از آن شد، هیچگاه نمی توانست دستاوردی جز کاهش بحران اقتصادی در جامعه و بهبود وضع معیشتی مردم داشته باشد.

 

جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران در یادداشتی به اظهارات اخیر جواد لاریجانی در خصوص برجام واکنش نشان داد.

متن این یادداشت که در اختیار صبح ما قرار گرفته، به شرح ذیل است:

اخیرا آقای محمدجواد لاریجانی، حرف هایی را به زبان رانده که شائبه های زیادی را برمی انگیزد. وی که به تازگی یادی از برجام کرده است، در سخنان مشوش خود مدعی شده که «جسد برجام اگر دفن می شد، این طور بو نمی داد!» و یا در قسمت دیگری از اظهاراتش گفته، «برجام سند خیانت “جبهه اصلاحات” است»

متاسفانه از آنجا که تاکنون طرح چنین ادعاهایی در خبرگزاری ها و دنیای مجازی، بی هزینه بوده، هر ورشکسته ای در عالم سیاست به خود اجازه می دهد تا درباره مهم ترین مسائل و چالش های کشور اظهارنظر کند.

در همین حال، پوشیده نیست که امروز بیش از هر چیز، بوی تعفن لجن پراکنی های امثال آقای جواد لاریجانی و دوستانش است که جامعه را آزار می دهد. وگرنه، سندی که طرف آمریکایی آن را سراسر امتیاز برای ایران خوانده بود و حتی در یک عهدشکنی آشکار، ناچار به خروج از آن شد، هیچگاه نمی توانست دستاوردی جز کاهش بحران اقتصادی در جامعه و بهبود وضع معیشتی مردم داشته باشد.

یک ضرب الامثل قدیمی هست که می گوید؛« بوی کباب شنیده اید اما افسوس که خر داغ می کنند(!)» متاسفانه این نوع اظهارنظرهای امثال آقای جواد لاریجانی، در ادامه مواضع کسانی همچون علیرضا اکبری است که هویتش با انگلیس گره خورده بود.

وگرنه چطور می توان تصور کرد‌ که عده ای پس از روشن شدن کامل ابعاد برجام و چگونگی تصویب آن در دو نهاد مجلس ،شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی، بازهم تلاش کنند تا این سند را به جبهه اصلاحات نسبت دهند؟! مگر نه اینکه تصویب برجام با تایید رهبری و در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام بوده است؟ باید دید فرافکنی در این حوزه، منافع چه کسانی را تامین می کند که ادعاهای دروغ عده ای، هر چند وقت یکبار، علیرغم تمامی پاسخ هایی که تاکنون ارائه شده است، مجددا سر از تریبون رسانه ها در می آورد؟!

آقای جواد لاریجانی با طرح چنین سخنانی، در واقع از یک سو، اراده و تصمیم نظام را زیر سوال می برد و از طرف دیگر، ابهاماتی در خصوص تلاش دولت فعلی در راستای بازگشت به برجام ایجاد می کند؟ چرا که اگر واقعا برجام سندی مفتضح بود نباید توسط دولت مدعی انقلابی گری، دنبال و پیگیری می شد. بنابراین، بهتر است که آقای لاریجانی، پیش از هر ادعایی، ابتدا اسناد آن را منتشر کند سپس اظهارنظر نماید.

جامعه ما سالهاست که گرفتار این دست از اظهارنظرها و موضع گیری ها شده است و شوربختانه، هر بار هم که از این مدعیان می خواهیم برای سخنان خود سندی ارائه کنند، طلبکارانه، نگاهی عاقل اندر سفیه می اندازند و مزورانه زبان به کام می گیرند.

اینجاست که منشاء بوی تعفن در فضای سیاسی و رسانه ای جامعه پیدا می شود؛ اما جای تأسف است که تاکنون هیچ یک از مقامات کشور یا نهادهای امنیتی، واکنشی به سخنان آمیخته به تهمت و دروغ آقای لاریجانی نداشته اند. کمترین انتظار این بود که از ایشان بابت طرح ادعای برجامی اخیر، سندی دال بر صحت گفته هایش بخواهند تا یکبار برای همیشه معلوم شود که آیا برجام تصمیم نظام بوده یا یک جریان سیاسی؟ هر چند دیگر بر همگان روشن است که این گونه ادعاها هدفی جز فریب مردم و فرار به جلو برای کاسبان تحریم ها ندارد و تنها باید به این بیت از بیدل دهلوی بسنده کرد که؛
«هرزه گویی بس که در اهل تعین غالب ست، لطف معنی را به لب نگذشته واهی می کند.»