تاجزاده گفت: راست افراطی بر خلاف آنچه می‌گویند و خود را ذوب در ولایت می‌خوانند، به رهبری اعتماد صددرصد ندارد و نگرانند که اقداماتی از قبیل نامه‌نگاری اخیر موجب شود رهبری در بخشی از تصمیمات و راهبردهای خود تجدید نظر کند و آنان از چیدن میوه‌های انحصار و تمامیت‌خواهی محروم بمانند.

 

به گزارش صبح ما، مصطفی تاج‌زاده با هفته‌نامه “صدا” مصاحبه ای انجام داده و علاوه بر طرح نقطه نظرات خود در باره ضرورت گفت وگو در جمهوری اسلامی، به ویژه با رهبری، توضیحاتی در ارتباط با نامه اخیر محمد خاتمی به رهبر جمهوری اسلامی می دهد که در نوع خود بدیع است و برای نخستین بار طرح می شود. این بخش از مصاحبه او را می خوانید:

«علت و اهمیت مکاتبه آقای خاتمی با رهبری به نگرانی‌های ایشان از شرایط کشور باز می‌گردد و اینکه اگر بار دیگر فرصت‌ها از دست برود و اصلاحات ضروری انجام نشود بیم آن می‌رود که ایران در آینده نه چندان دور با چالش‌های خانمان‌براندازی رو‌به‌رو شود که دود آن به چشم همه ایرانیان می‌رود.
بخش مهمی از قدرت در دست شخص رهبر متمرکز شده و ایشان تاثیری تعیین‌کننده در عرصه‌های گوناگون داخلی و خارجی دارد. بنابراین صحبت با رهبر و ارائه پیشنهاداتی برای برون رفت از بن‌بست‌ها هم یک حق شهروندی است و هم یک وظیفه و مسئولیت شهروندی.
دو قطبی‌شدن جامعه و گسترش شکاف بین بالا و پایین می‌تواند پیامدهایی بسیار مخرب هم برای نظام و هم برای مردم داشته باشد و در شرایط کنونی برای کیان کشور. آقای خاتمی بر همین اساس می‌کوشد تا نظرات دلسوزانه خود را با رهبر و در بسیاری از موارد با جامعه در میان بگذارد.
هر گامی که خاتمی برمی‌دارد با مخالفت یا تخریب اپوزیسیون در خارج و جریان راست افراطی در داخل مواجه می‌شود. خارجی‌ها نگرانند که بر اثر این گفتگوها ممکن است رهبر دست به اصلاحاتی بزند، مردم امیدوار شوند و عمر رژیم طولانی گردد.
جناح راست افراطی نیز با نامه‌نگاری اخیر به‌طور خاص و حرکت اصلاحی به‌طور عام مخالف است زیرا مدلی مانند کره شمالی البته با رنگ و لعاب اسلامی را مطلوب می‌دانند. در این مدل قدرت متمرکز در بالاست و هیچ منتقد و مخالفی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و باید با روش پادگانی و استفاده از مشت آهنین و البته با تکیه بر احساسات و عواطف دینی بر مردم حکومت کرد.
راست افراطی بر خلاف آنچه می‌گویند و خود را ذوب در ولایت می‌خوانند، به رهبری اعتماد صددرصد ندارد و نگرانند که اقداماتی از قبیل نامه‌نگاری اخیر موجب شود رهبری در بخشی از تصمیمات و راهبردهای خود تجدید نظر کند و آنان از چیدن میوه‌های انحصار و تمامیت‌خواهی محروم بمانند.
تفاوت زیادی بین نگاه کیهان و شریعتمداری با نشریه مجاهد و مسعود رجوی در مواجهه با خاتمی وجود ندارد. هر دو رقیب اصلی خود را اصلاحات می‌دانند همچنان که هر دو با گشودگی خارجی مخالفند و با برجام دشمنی می‌ورزند.
اپوزیسیون طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نامه خاتمی را نشانه توبه او می‌خوانند برعکس ذوب‌شدگان در ولایت که انتقادشان آن است که چرا در نامه مفصل آقای خاتمی جمله‌ای دال بر عذرخواهی نیست.
این نامه تا آنجا که من می‌دانم معطوف به انتخابات ۱۴۰۰ نیست، اما یکی از وجوه اساسی آن می‌تواند بازگشت نظام به مردم و به ‌رسمیت شناختن حق انتخاب آزاد آنان باشد.
اگر این نامه روزی منتشر شود، بسیاری از کسانی که خاتمی را به دلیل این نامه‌نگاری مورد انتقاد قرار داده‌اند شرمسار خواهند شد و تیزبینی و موقع‌شناسی او را خواهند ستود.»