احمد مازنی

در شرایط فعلی، مسائل هر استان از طریق استاندار آن استان به وزیر مربوط یا به هیأت دولت یا به رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور منعکس و در عین حال پیگیری می‌شود، در این صورت، لابد در کنار این اختیاراتی که استاندار دارد و در کنار آن اختیاراتی که رئیس دستگاه مرکزی یا وزیر مربوطه در مرکز دارد، یک ایستگاه جدید به نام وزیر منطقه‌ای درست کرده اند.

 

احمد مازنی نوشت: اخیراً جمعی از نمایندگان مجلس، اقدام به تدوین طرحی با عنوان ایجاد وزرای منطقه‌ای و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس کردند. چندان به طرح هایی از قبیل طرح «ایجاد وزرای منطقه‌ای» که اخیرا در مجلس مطرح شده، امیدوار نیستم، به هرحال تقسیمات کشوری بر اساس قانون اساسی تعریف شده و وزارتخانه ها و سازمانهای مرکزی هم ماموریت های ستادی دارند که وظایفشان نیز مشخص است.

همچنین یک سری شوراهایی هم پیش بینی شده است که یا در متن قانون اساسی یا در قوانین دیگر مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی پول و اعتبار و… است که این ها، بیشتر برای هماهنگی‌های بین بخشی است، اما اینکه ماموریت جغرافیایی را علاوه بر این تقسیم بندی‌هایی که در قانون اساسی و در ساختار رسمی کشور وجود دارد پیش بینی کرده اند، این به نظر من جز ایجاد یک ایستگاه جدید در بوروکراسی‌ که موجب کُندی کار می‌شود نتیجه دیگری را در بر نخواهد داشت.

در شرایط فعلی، مسائل هر استان از طریق استاندار آن استان به وزیر مربوط یا به هیأت دولت یا به رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور منعکس و در عین حال پیگیری می‌شود، در این صورت، لابد در کنار این اختیاراتی که استاندار دارد و در کنار آن اختیاراتی که رئیس دستگاه مرکزی یا وزیر مربوطه در مرکز دارد، یک ایستگاه جدید به نام وزیر منطقه‌ای درست کرده اند. این وزیر منطقه‌ای قرار است چه کار کند؟ و چه وظیفه‌ای دارد؟ ضمن اینکه به نظر من این خلاف قانون اساسی است.

در واقع، قانون اساسی، چنین نظامی را تعریف نکرده و قوا و نظامی که در قانون اساسی تعریف شده مشخص است اما اگر واقعا، نمایندگان محترمی هستند که فکر می کنند کشور باید به صورت فدرالی اداره شود، بیایند و لایحه‌ای در این زمینه تهیه کنند(لایحه اداره فدرالی کشور) و چند استان را در قالب یک ایالت تعریف کنند یا هر استانی را به عنوان یک ایالت تعریف کنند و در قالب اداره فدرالی استان ها یا ایالات کشور، کشور را اداره کنند اما با وضع فعلی که کشور به صورت متمرکز اداره می‌شود و نظام سازمانی کشور در قالب تقسیمات کشوری موجود اداره می‌شود ایجاد ایستگاهی به نام ایستگاه وزیر منطقه‌ای در قالب این طرح به نظر من به مشکلات اضافه می‌کند و شاید حتی به یکسری از رانتها دامن بزند و یک جریاناتی پشت این قضایا از رانتها و منافعی منتفع شوند که به ضرر مردم است از این رو به همین دلیل بنده موافق این طرح نیستم.

 

منبع: آرمان