علیرضا بهشتی حسینی گفت: نگاهی به سیر تفکرات آقای موسوی نشان می‌دهد که آنچه ایشان مطرح کردند دلسوزانه و‌ برای حل مسئله در داخل کشور و توسط «اهالی خانه» بوده است.

 

علیرضا بهشتی حسینی،‌ مشاور میرحسین موسوی درباره‌ی ادعای مطرح‌شده از سوی میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، مبنی بر اینکه «منافقین هدایت کامل میرحسین را در دست گرفتند» گفت: نگاهی به سیر تفکرات آقای موسوی نشان می‌دهد که آنچه ایشان مطرح کردند دلسوزانه و‌ برای حل مسئله در داخل کشور و توسط «اهالی خانه» بوده است. این نگاه اساساً با مواضع یک سازمان برانداز که می‌خواهد با عملیات نظامی حکومت را بر بیاندازد سازگار نیست.

حرکت مهندس موسوی و‌ تفکری که بارها آن را ارائه و اشاعه کرده‌اند مبتنی بر حرکت مدنیِ مسالمت‌آمیزِ خشونت‌پرهیز است. چطور ممکن است فردی که مواضع مدنی و خشونت‌پرهیز دارد با یک سازمانی که سر تا پای آن و تمام کارهایش خشونت‌ورزی است با هم سازگار باشند؟!

آقای بهشتی در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره‌ی  ادعاهای مطرح‌شده‌ی اخیر علیه میرحسین موسوی گفت: این گونه اخباری که منتشر می‌کنند پر از تناقضاتی است که باید آنها را توضیح دهند. به مواضع «سازمان مجاهدین خلق» که نگاه کنید این مواضع، مواضعی است که مرتباً اتهام اثبات‌نشده‌ی مشارکت در اعدام‌های سال ۶۷ را علیه آقای مهندس موسوی مطرح می‌کنند و علاوه بر آن اتهامات بسیار زیاد دیگری نیز به ایشان می‌زنند.

از سوی دیگر مهندس موسوی همیشه مرزبندی خود را با «سازمان مجاهدین خلق» مشخص کرده‌اند. برای همین هم هست که هجمه‌ی گسترده‌ای علیه آقای موسوی از زمانی که در عرصه‌ی سیاسی حضور داشتند تا دوره‌ای که ایشان برای مدتی کنار بود و‌ بعد که دوباره به سیاست بازگشت از سمت همین سازمان و‌ تشکیلات تبلیغاتی آن متوجه ایشان بود. بنابراین به نظر می‌آید که این ادعا، ادعای مضحکی است که این مطلب را «سازمان مجاهدین خلق» در اختیار مهندس موسوی گذاشته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «آقای موسوی فردی نیست که بدون پیشینه‌ی فکری و مواضع اعلام‌شده باشد»، گفت: نگاهی به سیر تفکرات آقای موسوی نشان می‌دهد که آنچه ایشان مطرح کردند دلسوزانه و‌ برای حل مسئله در داخل کشور و توسط «اهالی خانه» بوده است. این نگاه اساساً با مواضع یک سازمان برانداز که می‌خواهد با عملیات نظامی حکومت را بر بیندازد سازگان نیست. نکته‌ی مهم این است که حرکت مهندس موسوی و‌ تفکری که بارها آن را ارائه و اشاعه کرده‌اند مبتنی بر حرکت مدنیِ مسالمت‌آمیزِ خشونت‌پرهیز است. چطور ممکن است فردی که مواضع مدنی و خشونت‌پرهیز دارد با یک سازمانی که سر تا پای آن و تمام کارهایش خشونت‌ورزی است با هم سازگار باشند؟!

بهشتی با طرح احتمال دست داشتن «مجاهدین خلق» در طرح چنین ادعایی گفت: این اتهامات اتهاماتی است که سر تا پا نادرست است و داستان‌پردازی‌هایی است که چه بسا خود «سازمان مجاهدین خلق» در به وجود آوردن آن دست داشته و بعد متاسفانه سایت‌هایی این را تکرار می‌کنند. به این جهت که یک پیشنهاد مدنی و معقول و‌بدون هیچ ادعای خاصی از سوی فردی که در ساختن این کشور و رهبری نظام اجرایی این کشور در طول سالیان سخت جنگ نقش اساسی و اصلی را داشته بخواهند این شخصیت را تخریب کنند و با تخریب او راه باز می‌شود برای اینکه دوباره میدان خشونت در مقابل خشونت مهیا شود و این قطعا به نفع آینده‌ی‌ کشور نخواهد بود.

مشاور میرحسین موسوی درباره‌ی بیانیه‌ی منتشرشده از سوی آقای موسوی و واکنش‌ها به آن گفت: امید به آینده را هیچگاه از دست نمی‌دهیم اما وضعیت کنونی نوعی انسداد سیاسی خیلی مشخص و معینی است. و راه حلی هم که آقای مهندس موسوی پیشنهاد دادند راه حلی است که می‌توان کشور با آن از این انسداد وضعیت سیاسی رهایی پیدا کند. امیدوار هستیم که به جای هجمه و حمله به مواضع آقای موسوی، ابتدا این مواضع به درستی فهم شود. و همه‌ی کسانی که با هر سلیقه و نظر سیاسی که داشته باشند، چه آنهایی که در دستگاه حکومت کار می‌کنند و چه آنهایی که به این دستگاه منتقد هستند، از طریق مسالمت‌آمیز این مشکل انسداد سیاسی در کشور حل شود.

 

منبع: انصاف