مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: البته بیشتر تماس‌های مرتبط مربوط به شکایت والدینی است که در خصوص سپری کردن زمان طولانی فرزندان در فضای مجازی با خط ملی۱۵۷۰ تماس گرفته‌اند.

 

مسعود شکوهی در پاسخ به این سوال که چقدر از موارد گزارش شده در زمینه خشونت خانگی والدین نسبت به درس خواندن و آموزش دانش آموزان در زمان آموزش مجازی بوده است؟ گفت: حدود ۳ درصد از کل میزان تماس‌های مربوط به خشونت‌های خانگی را می‌توان مربوط به خشونت خانگی والدین نسبت به درس خواندن و آموزش دانش آموزان در زمان آموزش مجازی دانست.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: البته بیشتر تماس‌های مرتبط مربوط به شکایت والدینی است که در خصوص سپری کردن زمان طولانی فرزندان در فضای مجازی با خط ملی۱۵۷۰ تماس گرفته‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که موارد اعلام شده به ۱۵۷۰ در چه صورتی از طریق همین سامانه قابل حل است و در چه صورتی به مشاور دیگر ارجاع داده می‌شود؟ گفت: بطور کلی فرایند ارایه خدمات در خط ۱۵۷۰ به دو دسته ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره‌ای تلفنی و ارائه خدمات مددکاری اجتماعی تقسیم‌بندی می‌شود.
شکوهی در توضیح ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره‌ای تلفنی گفت: دانش آموزان، کارکنان، اولیای مدرسه جهت دریافت خدمات مشاوره‌ای (غیرفوریتی) طی تماس با شماره تلفن ۱۵۷۰ امکان ارتباط با مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی دانش آموزی وخانوادگی منطقه را خواهند داشت و پس از ارتباط، هر یک از اعضای تخصصی به فراخور نیاز مخاطبان به ارائه خدمات به آنان می‌پردازند.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش درباره ارائه خدمات مددکاری اجتماعی، گفت: این بخش از خط ملی «نماد»، به منظور هماهنگی تماس‌های دریافتی برای دریافت حمایت‌های اجتماعی و پیگیری آخرین وضعیت دانش آموزان شناسایی شده پرخطر و دارای فوریت‌های روانی، اجتماعی ارایه می‌شود.

منبع: ایلنا