مهندس بازرگان در دادگاه نظامی گفت: بروید به بالادستی های خود بگویید که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما مبارزه می کنیم. پس از ما دیگران از لوله تفنگ با شما صحبت خواهند کرد.

 

به گزارش صبح ما، نهضت آزادی در برابر رفراندوم ۶بهمن ۱۳۴۱ شاه واکنشی بسیار شدید نشان داد و اعلامیه ای تحت عنوان«ایران در آستانه یک انقلاب بزرگ» منتشر کرد که در آن نوشته بود:« عامل این انقلاب نه دهاتی ها هستند، نه شهری ها، نه ملت، نه مجلس و نه دولت…فقط یک نفر است: شخص پادشاه مملکت!»

بلافاصله ماموران ساواک مهندس بازرگان و شش تن دیگر از رهبران نهضت آزادی را بازداشت کردند و در سال ۱۳۴۲ محاکمه ای ترتیب دادند که مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی را به ده سال حبس محکوم کرد.

محاکمه مهندس بازرگان یکی از محاکمات مهم و پرسروصدای تاریخ معاصر ایران بود و می توان گفت پس از محاکمه دکتر مصدق، از اهمیتی خاص برخوردار بود. در این محاکمه بازرگان خطاب به رییس دادگاه نظامی گفت: «ما مصدقی هستیم و مصدق را به عنوان یگانه رییس دولتی که در طول تاریخ ایران محبوب اکثریت مردم بود و توانست پیوند بین دولت و ملت را برقرار سازد و به بزرگترین موفقیت تاریخ ایران یعنی شکست استعمار نایل گردد، تجلیل می کنیم» سپس افزود: «بروید به بالادستی های خود بگویید که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما مبارزه می کنیم. پس از ما دیگران از لوله تفنگ با شما صحبت خواهند کرد.»