این مراسم در فضای باز دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار و به ‌صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه امام موسی صدر پخش شد.

 

مراسم ترحیم همسر امام موسی‌صدر در تهران روز گذشته برگزار شد. بر اساس اطلاعیه خانواده صدر و خانواده خلیلی و مجموعه مؤسسات امام موسی صدر و با توجه به پیام‌های فراوان هم‌وطنان ایرانی برای تسلیت و مشارکت در مجلس ترحیم و یادبود آن بانوی باوقار، مراسم یادبودی ترتیب داده شد.

این مراسم در فضای باز دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار و به ‌صورت زنده از صفحه اینستاگرام مؤسسه امام موسی صدر پخش شد.

 

منبع: جماران