اختصاصی؛

مجمع ایثارگران به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی(ره) در بیانیه ای نوشت: این ملت و نسل حاضر و نسل های آینده نظاره گر روندی نخواهند بود که در آن عده ای انگشت شمار در حد ۱۲ تن برای آنان تعیین تکلیف نمایند.

 

به گزارش صبح ما، مجمع ایثارگران به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی(ره) بیانیه ای صادر کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:

۱۴خرداد سالروز رحلت امام خمینی (ره) و مقارن با قیام خونین ۱۵ خرداد است. این دو رویداد مهم تاریخی همچون تصویری ماندگار در ذهن مردم رنج دیده ی کشورمان ایران حک شده است، تصویری که این روزها بزرگداشت آن با دگرگونی تازه ای در نظام جمهوری اسلامی همزمان شده است!

نام و یاد امام خمینی(ره) در نظام جمهوری اسلامی همواره با کلید واژه های استقلال، آزادی و میزان بودن رأی ملت همراه بوده و شیوه و راهبرد او در حکمرانی و همچنین نقش و جایگاه ارکان رهبری از نظر وی در ساختار حاکمیت و قانون اساسی بر پایه ی منافع و مصالح ملی قرار گرفته است. ایشان با وجود اینکه معمار و بنیانگذار نظام بود، هیچ گاه حاکمیت از جایگاه رهبری را در نقطه مقابل جمهور و شخص رییس جمهور و منافع ملی را در مقابل مسائل بین المللی و منطقه ای قرار نداده و هر دو را به صورت متوازن و متعادل و با محوریت منافع ملی در نظر می گرفت. اقتدار حکومت و قدرت مطلقه حاکم را نه به شخص رهبر اطلاق می کرد و نه به نهادهای منتسب و اشخاص منصوب به خود اجازه می داد که آراء خود را به صورت علنی با مصادره به مطلوب کردن نظرات شخص رهبر بر مواضع نهادهای انتخابی، سازمانهای غیر دولتی، اتحادیه ها، اصناف، احزاب و سایر نهادهای مدنی تحمیل کنند.

از این منظر آنچه که امروز در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ناباورانه در جریان است، چیزی جز تنزل یافتن مفهوم جمهوریت و نقش جمهور در شکل گیری نظام سیاسی جمهوری اسلامی نیست! نظامی که آیت الله خمینی (ره)، آن را بر شالوده اراده و خواست ملت معماری نمود و همواره در مواضع خود از زمان شکل گیری نهضت اسلامی و بویژه در سخنرانی تاریخی ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در بهشت زهرا مورد تاکید قرار داد. این میزان تنزل و فروکاست از آن آرمان های اصیل تا این صحنه آرایی و نمایش کاذب و بر ساخته در بازه زمانی کمتر از ۵ دهه، ایجاب می کند که جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی، مورخین و عالمان علوم دینی، انسانی و سیاسی به صورت علمی و با نگاه به آینده و سرنوشت نسل های آتی این موضوع را مورد آسیب شناسی قرار دهند و دلایل تاریخی تکرار این دوره های سقوط و بازگشت به عقب ملت ایران را شناسایی کنند که از چه پیشینه و عوامل درونی و نفوذ خارجی سرچشمه می گیرد.

زنهار به دولتمردان و حاکمان که به خود آیند و به یاد آورند که سابقا در کجا ایستاده بوده اند و اینک کجا؟! از خودشان بپرسند که نسبت نظام حاکم امروزی با آرمان های اولیه انقلاب و اندیشه های امام و یاران وفادارش از جمله شهید مظلوم دکتر بهشتی ، استاد شهید مرتضی مطهری، مرحوم آیت الله طالقانی، شهید چمران، شهید مفتح، شهید باهنر، شهید رجایی و هزاران شهید گلگون کفن انقلاب و دفاع مقدس که در میان آنان اندیشمندان و دلسوختگان فراوانی جان های شریفشان را فدا کردند و به لقاء الله پیوستند، چیست و چگونه تعبیر می شود؟

استهزاء و اضمحلال نهاد قانون و مبری کردن آمران ، ناظران و عاملان قانونی از ساز و کار قانونی و آئین های استاندارد و پذیرفته شده جهانی در رابطه با نامزد شدن و رای دادن، از منظر داوری عمومی معنایی جز فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و به تاراج رفتن دستاوردهای انقلاب و نتیجه ای جز از بین رفتن امید مردم ندارد. اینک مشاهده پایمال شدن میراث امام خمینی (ره) و ماحصل تلاش های قهرمانانه ملت رشید ایران در تثبیت اراده ملت و حاکمیت بر سرنوشت خویش حقیقتاً برای دلدادگان به آن روح خدا و نظام برخاسته از انقلاب سال ۵۷ سخت ناگوار است.

اگرچه در دوره های پیشین انتخابات نیز رعایت حق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان نمود چندانی نداشت، با این همه حداقل نهاد انتخابات تا حدودی امکان بازنمایی می یافت. اما امروز متاسفانه به تدریج آرمان های ملت ایران و ماهیت واقعی جمهوری اسلامی در غبار زیاده خواهی های برخی جریان های حاکم گم شده است!

این شرایط شایسته ملت مبارز و استبداد ستیز ایران نیست تا امروز به نقطه ای نزدیک شود که نظام ستمشاهی با خود رایی و خود کامگی و دیکتاتوری برده بود. ه حاشا که ملتی با آن همه سرافرازی و جانفشانی، اسقاط حقوق شهروندی، خفت ملی و پایمال شدن خون های پاک شهیدان، جانبازی جانبازان، ایثارگری رزمندگان و فداکاری خانواده های معزز شهیدان و ایثارگران را تحمل نماید!