رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم با تاکید بر لزوم تامل و تدقیق دوچندان در مسیر بررسی این طرح بحث‌انگیز گفته است: «نظامی کردن مدیریت فضای سایبری به افزایش بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

 

احمد مازنی، نماینده اصلاح‌طلب دوره دهم مجلس که از قضا به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی مجلس قبل، از نزدیک در جریان روند تدوین طرح اولیه بوده، با تاکید بر اینکه «جامعه به نیت طراحان طرح صیانت اعتماد ندارد»، بی‌اعتمادی بسیاری از هنرمندان، دانشگاهیان و حوزویان به طراحان را ناشی از این خوانده که «اشخاصی که به ‌دنبال تصویب طرح صیانت هستند، هدف‌شان از طرح صیانت، کنترل مخالفان سیاسی و جناحی است.»

مازنی همچنین با بیان اینکه «یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که بنا بر قانون اساسی تمامی مذاکرات مجلس باید از رادیو به صورت زنده پخش شود»، بررسی طرح صیانت مبتنی بر اصل ۸۵ و در یک کمیسیون به ‌جای صحن علنی را عاملی در دامن زدن به این بی‌اعتمادی خوانده و در ادامه با اشاره به محتوای طرح گفته است: «نمایندگان مدیریتی برای فضای سایبری تعریف کردند و این مدیریت را به سمت ستادکل نیروهای مسلح بردند که این موضوع همیشه مورد انتقاد بوده است؛ در حالی که بخشی از این فضا به نیروهای مسلح  مربوط می‌شود نه تمامی آن.»

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس دهم با تاکید بر لزوم تامل و تدقیق دوچندان در مسیر بررسی این طرح بحث‌انگیز گفته است: «نظامی کردن مدیریت فضای سایبری به افزایش بی‌اعتمادی دامن می‌زند.»