حسین راغفر

به نظر می‌رسد امکان کاهش قیمت ارز وجود دارد، منتها وابسته به این است که دولت سیزدهم چه سیاست‌هایی را بکار بگیرد. دولت هنوز عملا شروع به کار نکرده ولی ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بدون کاهش شدید قیمت ارز امکان سرمایه‌گذاری منتفی خواهد بود.

 

حسین راغفر نوشت: در کنار گرانی‌ها، وقتی افــزایش بی‌سابقـه قیمت سیمان، قیمت دارو و نیز قیمت ارز را در این چند روزه که بخش اعظم اقتصاد کشور هم تعطیل هست، می‌بینیم، انفعال کامل دستگاه نظارتی و اینکه مجلس حتی یک کلمه راجع به فسادهای بزرگ و هزینه‌هایی که به تشدید نارضایتی در جامعه منجر می‌شود، سخن نمی‌گوید، همگی نشان می‌دهد که  احتمالا افراد و یا نهادهایی در درون ساختار قدرت از این اوضاع منتفع می‌شوند.

نکته‌ای که می‌توان از این اوضاع برداشت کرد اینکه یکی از اهداف نیز تضعیف هرچه بیشتر دولت سیزدهم است تا دولتی که هنوز آغاز به کار نکرده را بسیار ناکارآمد نشان دهند و حتی افزایش قیمت نان که در روزهای آخر دولت دوازدهم انجام گرفت را به دولت سیزدهم منتسب کنند، درحالی که دولت جدید هنوز مستقر نشده است.

به نظر می‌رسد اهداف مختلفی در این میان وجود دارد اما آنچه مسلم است اینکه ساختار فاسدی در اقتصاد کشور ما شکل گرفته و به‌ویژه اینکه این فساد قطعا ساختاریافته است که بخش قابل توجهی از آن از درون حکومت هدایت می‌شود. از این‌رو نمی‌شود این مسأله را فقط به ملاحظات کارکردهای اقتصاد کشور و یا تحریم‌ها نسبت داد بلکه بخش قابل توجهی از آن ناشی از وجود فساد درون سیستم است که این اتفاقات را رقم زده است.

این درحالی است که به نظر می‌رسد امکان کاهش قیمت ارز وجود دارد، منتها وابسته به این است که دولت سیزدهم چه سیاست‌هایی را بکار بگیرد. دولت هنوز عملا شروع به کار نکرده ولی ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بدون کاهش شدید قیمت ارز امکان سرمایه‌گذاری منتفی خواهد بود و تولیدی شکل نخواهد گرفت و بدون راه‌اندازی بخش تولید در کشور امکان خروج از بحران کنونی وجود ندارد و بلکه بحران موجود تشدید خواهد شد و پیامدهای سیاسی گسترده‌ای هم به دنبال خود خواهد داشت.

بنابراین از این جهت در صورتی که واقعا اقداماتی در این زمینه صورت نگیرد، مسأله خیلی روشن است. از طرفی ارتباطی بین برجام حداقل در شرایط کنونی با این تحولات وجود ندارد. اینها بیشتر بهانه برای گروه‌هایی است که می‌خواهند از این فرصت‌ها به نفع خودشان استفاده کرده و فشارها را بر اقتصاد کشور تحمیل کنند.

 

منبع: آرمان