باید دید که آیا تیم اقتصادی منتخب رئیسی می تواند علیرغم تمامی اختلاف نظرها، به تصمیماتی موثر و کارآمد در حوزه معیشت و اقتصاد مردم برسد؟

 

روز گذشته ابراهیم رئیسی اعلام کرد که معاون اولش، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. این در حالی است که محمد مخبر در جلسات هفته گذشته ستاد اقتصادی غایب بود.

هر چند خبر ۲۰:۳۰ صداوسیما که به نوعی تبدیل به ستاد خبری دولت جدید شده است، علت این غیبت را کسالت جزئی مخبر اعلام کرد، اما اخبار دیگری از بروز اختلافات میان او با دیگر چهره های تیم اقتصادی رئیسی حکایت دارند.

باید دید که آیا تیم اقتصادی منتخب رئیسی می تواند علیرغم تمامی اختلاف نظرها، به تصمیماتی موثر و کارآمد در حوزه معیشت و اقتصاد مردم برسد؟

آنچه مسلم است افکار عمومی تشنه اقداماتی اساسی و راه گشا در حوزه اقتصاد است. تصمیماتی که به گفته متخصصان در وهله اول، نیاز به عبور از مانع بزرگ تحریم ها دارد و به نظر می رسد که حل مسائل اقتصادی بیش از هر زمان دیگری با تصمیمات حوزه سیاست خارجی کشور گره خورده است.

البته به باور وزیران و کارشناسان دولت سیزدهم، تحریم ها سهم ناچیزی در به وجود آمدن وضع فعلی داشته و همه مسائل به مدیریت داخلی مربوط است. از این رو، فعلا دغدغه ای در این خصوص در میان مدیران رئیسی احساس نمی شود.