تصویری دردناک از بازمانده انفجار کابل در فضای مجازی منتشر شده است. از میان ۳۵ دانش آموز در یک کلاس تنها ۲ تن آنان زنده مانده اند.

 

مریم در کلاس خالی نشسته بود و فریاد می‌زد. او می‌گفت در نبود هم کلاسی هایم چطور به درس هایم ادامه دهم. آیا می‌شود با این کلاس خالی درس خواند؟