در دیدار اعضای شورای سیاسی مجمع ایثارگران با سیدحسن خمینی؛

عضو شورای سیاسی مجمع ایثارگران گفت: جنابعالی(حاج سیدحسن خمینی) به دلیل اینکه میراث سنگینی روی دوش شما است و تداوم جریانی در تاریخ انقلاب هستید، برای داشتن تأثیر سیاسی علاوه بر کارهای دیگری که باید بکنید و امیدواریم دوستان بتوانند شما را قانع کنند که کار دیگری هم انجام بدهید، باید در پرورش یک گفتار سیاسی هم که این دو وجه را تقویت کند نقشی که انتظار می رود را ایفا کنید.

 

جمعی از اعضای شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران با سیدحسن خمینی دیدار داشتند و گزارشی از کنگره این حزب و موضوعات مطرح شده در جلسات مجازی شورای سیاسی در خصوص مسائل روز و انتخابات را مطرح کردند.

علیرضا علوی تبار در این نشست گفت: به نظر من جمع بندی مدتی که در این بحث ها فعالیت سیاسی شده نشان می دهد که اگر بخواهیم عمل سیاسی مؤثری انجام بدهیم، گفتار و مواضع سیاسی که طرح می کنیم باید دو مخاطب مختلف داشته باشد و با دو گروه بتواند به توافقی برسد. یکی با حکومت و به خصوص هسته اصلی حکومت و یکی هم با مردم و نسل جوان که خواسته هایی دارند. یعنی در واقع گفتار سیاسی ما دو مخاطب اصلی پیدا می کند و ما باید با دو گروه به توافق برسیم تا بتوانیم اثرگذار باشیم.

عضو شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران تصریح کرد: در ارتباط با حکومت به نظر می آید تا در زمینه هایی توافق نشود، نشود با آنها گفت و گو کرد و در واقع برای پذیرش اموری آماده نباشند، چیزهایی را نمی شود پیش برد. من درباره محدوده اختیار بحثی ندارم و می تواند جای خودش بحث شود ولی بالأخره همه هر جایی که حق تصمیم گیری داریم، مسئولیت هم بپذیریم و یا همه به این نتیجه برسیم که یک قوه قضائیه مستقل و بیرون از کشمکش ها، تخصصی و با کیفیت بالا به نفع همه است.

وی ادامه داد: به این نتیجه برسیم که نیروی نظامی ما نباید به شکل یک حزب مسلح عمل کند. یک نیروی حرفه ای با شأن و منزلت خودش و نقش مناسب در طراحی راهبردهای کشور باشد و کارکردهای او در محدوده خودش تعریف شود. رسانه ملی ما نمی تواند مثل رسانه یک جناح خاص عمل و از امکانات عمومی به نفع یک برنامه خاص استفاده کند. همچنین پوشش نهادهای نظارتی ما باید روی همه باشد و در قانون اساسی ما پیش بینی هایی برای اعمال نوعی از نظارت شده و این نمی تواند به ابزاری برای کشمکش های سیاسی تبدیل شود.

علوی تبار تأکید کرد: قبل از هر چیزی ما باید با حکومت خودمان به بسته ای از توافق برسیم که برای فعالیت سیاسی مؤثر و رقابت سیاسی مؤثر بستری آماده شود. از طرف دیگر باید یک جوری با مردم صحبت کنیم. مردمی که حس می کنند رها شده اند و یا خسته و ناامید هستند. باید برای خروج از این وضعیت طرحی داشته باشیم. مردم و به خصوص جوانان معمولا دو نوع سؤال از ما می پرسند. یک سؤال این است که برنامه شما برای حل مشکلات فعلی کشور چیست؟ مثلا برنامه کوتاه مدت شما برای مقابله با فقر یا تورم چیست؟

وی ادامه داد: بلافاصله بعد از اینکه جواب این سؤال را می دهید و به نظرشان می آید جوابتان منطقی است، سؤال دوم را می پرسند که در چهارچوب ساختار موجود چطور می خواهید این برنامه را پیش ببرید؟ اگر همه می دانند که علت تورم افزایش نقدینگی است، چرا کسی اقدامی نمی کند؟ حتما مانعی وجود دارد و حتما نیرویی وجود دارد که مانع اجرای این برنامه می شود. یا اگر نابرابری بد است، چرا هیچ کس اقدامی برای آن نمی کند؟

عضو شورای سیاسی مجمع ایثارگران اظهار داشت: این دفعه سؤال مردم تخصصی تر شده است. علتش این است که می گویند ما قبلا به شما رأی داده ایم و حرف های شما هم خوب بوده و ما پذیرفته ایم ولی بعد که داخل می روید می بینیم که نمی توانید آن را پیش ببرید. همین باعث شده که ما خودمان هم فکر کنیم به اینکه قبلا توافقی داشته باشیم و بگوییم نمی شود کار را پیش برد.

وی افزود: ایثارگران در مقطعی نشان داده اند که اگر قرار باشد از خودشان و منافعشان بگذرند، می گذرند و این خیلی خوب است و با این تیپ آدم ها راحت تر می توانند حرف بزنند. تو که چیزی برای خودت نمی خواهی، برای آینده کشور چه می گویی؟ به نظر می آید جنابعالی(حاج سیدحسن خمینی) به دلیل اینکه میراث سنگینی روی دوش شما است و تداوم جریانی در تاریخ انقلاب هستید، برای داشتن تأثیر سیاسی علاوه بر کارهای دیگری که باید بکنید و امیدواریم دوستان بتوانند شما را قانع کنند که کار دیگری هم انجام بدهید، باید در پرورش یک گفتار سیاسی هم که این دو وجه را تقویت کند نقشی که انتظار می رود را ایفا کنید.

 

منبع: جماران