رئیس بنیاد امید ایرانیان نوشت: آنچه در ایران امروز می‌گذرد، ناشی از نامدیریتی‌ها و انحراف از منطق مصالح ملی در سالیان اخیر است.

 

محمدرضا عارف با اشاره به حوادث اخیر در اصفهان در پستی اینستاگرامی نوشت: «آنچه در ایران امروز می‌گذرد، ناشی از نامدیریتی‌ها و انحراف از منطق مصالح ملی در سالیان اخیر است. اگر منافع و مصالح ملی در سالیان اخیر کانون سیاست‌ورزی حاکمیت قرار می‌گرفت و منتخبان واقعی ملت، بر مصدر امور قرار می‌گرفتند، در برابر نهادهای منتخب ملت سنگ‌اندازی نمی‌شد، نخبگان ایرانی در بخش‌های مختلف اجازه می‌یافتند به ساختار حاکمیت ورود کرده و تصمیم و تدبیر در سطوح مختلف با محوریت دانش و تجارب بشری و بر‌اساس اراده عمومی ایرانیان می‌بود، با انباشت بحران‌های مختلف، مانند آنچه در اصفهان، خوزستان، چهارمحال‌و‌بختیاری با آن می‌گذرد، مواجه نبودیم».  او ادامه داد: «در گستره وسیعی به نام ایران به‌عنوان یک ملت/ کشور و دولت، آنچه باید کانون سیاست‌ورزی و خط‌مشی‌ها باشد، منافع و مصالح کلان ملی است. تعیین‌کننده منافع و مصالح ملی نیز اراده شهروندان ایران‌زمین یا ملت ایران است. اگر از این اصل بنیادین عدول و سیاست‌های غیر از این منطق بر کشور تحمیل شود، آن‌گاه ملک و ملت با تشدید مخاطرات مواجه می‌شود. امروز تجارب و دانش بشری بر‌اساس اصول حکمرانی خوب پیش‌روی ماست. معتقدم که نه باید بر تصمیمات اشتباه گذشته درخصوص آب پافشاری کنیم، نه جدال‌های منطقه‌ای را با امنیتی‌کردن و دوقطبی‌سازی‌های کاذب شکل دهیم و صد البته با منطق ملی، اصول زیست‌محیطی و اصلاح امور بر‌اساس اولویت‌های مهم‌تر، عمق بحران را شناخته و تصمیمات‌مان، پاسخ به جوانب گوناگون آن و به دور از تعصبات گوناگون باشد».  عارف همچنین مطرح کرد: «پیشنهاد می‌کنم علاوه بر تغییر رویکرد کلان حاکمیت نسبت به مسائل و مواجهه صبورانه با اعتراضات مردم، جمعی از نخبگان دانشگاهی در حوزه آب، محیط زیست، سیاست، جامعه‌شناسی، امنیت و… درخصوص مؤلفه‌های بحران و راه‌های برون‌رفت از آن و جلوگیری از ویرانی آوار این بحران که معلوم نیست چقدر با آن فاصله داریم، تدبیر و تصمیمی عالمانه را روی میز حاکمیت گذاشته و تصمیمات منطقه‌ای، کوتاه‌مدت و غیرعلمی گذشته، باز‌خوانی، انحراف از معیارها شناسایی و از آنها عبور شود».