دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۵۸، پس از تصویب لایحه قانونی انتخابات ریاست جمهوری در شورای انقلاب، کاندیداهای ریاست جمهوری یک هفته فرصت پیدا کردند تا مراتب نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور اعلام کنند.

دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۵۸، پس از تصویب لایحه قانونی انتخابات ریاست جمهوری در شورای انقلاب، کاندیداهای ریاست جمهوری یک هفته فرصت پیدا کردند تا مراتب نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور اعلام کنند. بنابراین مطابق پیش بینی رسانه ها، کاندیداهای قطعی انتخابات تا پایان هفته آینده مشخص خواهند شد.

در همین رابطه، مصطفی میرسلیم که در آن مقطع معاون وزیر کشور بود، در یک گفت و گو ضمن اعلام این خبر، گفت: لوایح قانونی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی روز چهارشنبه تسلیم شورای انقلاب خواهد شد.

معاون وزارت کشور در این گفت و گو در مورد چگونگی شرکت افراد در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد:«بر اساس لایجه پیشنهادی وزارت کشور به شورای انقلاب، کلیه گروه های سیاسی و احزاب و همچنین کاندیداهای منفرد می توانند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشته باشند.

میرسلیم درباره شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تنها گفت: این دو شرایطی تقریبا مشابه انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان خواهد داشت.

(در انتخابات مجلس خبرگان از میان ۱۶۸ داوطلب نمایندگی، صرفا ۱۲ تن آنهم به دلایل نداشتن شروط قانونی و نه اعتقادی از کاندیداتوری محروم شدند)

همچنین، اکبر هاشمی رفسنجانی«سرپرست وزارت کشور» امروز در گفت و گویی با خبرگزاری پارس اعلام کرد: کلیه احزاب -گروه ها- دستجات سیاسی و همچنین منفردین می توانند نامزدی خود را جهت احراز پست ریاست جمهوری پس از تصویب لایحه قانونی به وزارت کشور اعلام دارند.

او اظهار کرد: لایحه قانونی انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای قانون اساسی جدید در وزارت کشور در دست تهیه است و تا آخر هفته جاری به شورای انقلاب تسلیم خواهد شد.