رئیس جمهورى اسبق ایران روز گذشته در جمع مشاوران خود در واکنش به عملیات نظامى میان مقاومت و اسرائیل گفت: فلسطینیان پس از سالها تحمل تجاوز و زور و تحقیرشدگى توانستند کار بزرگى انجام دهند و قدرت اشغالگر را غافلگیر کنند و توازن قوا را در منطقه بهم بزنند.

 

سید محمدخاتمى حمله غافلگیرانه مقاومت فلسطین به اسرائیل را دست آورد بزرگى براى مردم فلسطین پس از هفتاد سال دانست و آن را نشانه برهم خوردن توازن قوا در منطقه خواند که باید به عنوان فرصتی در پیشبرد صلح، حقوق انسانی و اخلاق قرار گیرد.
رئیس جمهورى اسبق ایران روز گذشته در جمع مشاوران خود در واکنش به عملیات نظامى میان مقاومت و اسرائیل گفت: فلسطینیان پس از سالها تحمل تجاوز و زور و تحقیرشدگى توانستند کار بزرگى انجام دهند و قدرت اشغالگر را غافلگیر کنند و توازن قوا را در منطقه بهم بزنند.
وى با بیان این که اگرچه در جنگ ٢٢ روزه فلسطینیان و ٣٣ روزه جنوب لبنان نشانه های بهم خوردن این توازن قوا دیده شد ولى وسعت آن به این بزرگى نبود، افزود: دستگاههای تبلیغاتی طرفدار اسرائیل می کوشند این دستاورد بزرگ را به بعضی قدرتها و کشورها منتسب کنند و قدرت و استقلال فلسطینی ها را نادیده بگیرند که اشتباه است. آنچه حاصل شده است تعلق به مردم فلسطین دارد.
سیدمحمد خاتمى با تأکید بر این که بعد از بهار عربى این، مهمترین اتفاقى است که در خاورمیانه رخ مى دهد، گفت: در طول تاریخ، بشر هزینه زیادى پرداخته است تا به این اصل مبارک برسد که تجاوز و اشغال منشأ مشروعیت نیست و می بینیم که پس از تجاوز آلمان نازى به فرانسه سالها است که از مقاومت فرانسوى ها در برابر اشغال و تجاوز ستایش می شود و فیلم و آثار فراوان تهیه می گردد.
وى اضافه کرد: سالها است که بسیاری این اصل را در مورد اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل نادیده می گیرند. کشورى با زور و جنایت اشغال مى شود و جمعیت زیادى از مردم کشته و عده زیادتری به بیرون رانده و آواره می شوند. من و هیچکس نمى توانیم این اصل بزرگ اخلاقى را زیر پا بگذاریم و مشروعیت اشغالگر را به رسمیت بشناسیم.
رئیس جمهور اسبق ایران گفت: من در سخنرانى خود در هاروارد که تعدادى از یهودیان یا طرفداران اسرائیل هم در جمع گسترده دانشجویان و استادان حضور داشتند، همین اصل و باور را را مطرح کردم که زور، تجاوز و اشغال منشأ مشروعیت نیست. البته در عمل آنچه باید صورت گیرد خواست و اراده خود مردم فلسطین است و سرنوشت هر کشورى باید بدست مردم آن کشور رقم بخورد.
وى تأکید کرد: آنچه ما می گوئیم اینکه بگذاریم همه فلسطینیان اعم از یهودى، مسلمان و مسیحى و اعم از ساکنان یا آوارگان فلسطینی تصمیم بگیرند و همگان نیز به این خواست و تصمیم احترام بگذاریم. پیشنهاد من به هنگام تحویل ریاست کنفرانس اسلام در آن زمان که امروز سازمان همکاری کشورهای اسلامی خوانده مى شود، به عنوان سند ثبت شد.
خاتمى گفت: بیش از نیم قرن است که دولتی با اشغال سرزمین دیگرى بر آنجا مسلط شده و آنچه کرده عبارت است از سلاخى مداوم مردم فلسطین در درون و آواره کردن آنان و نیز تحقیر دولتهایى که به هر حال دچار ملاحظه کارى شده و موضع درستی در قبال آنچه جریان دارد نگرفته اند.
وى افزود: بعضى از قدرتها فلسطینى ها را تروریست مى دانند در حالیکه حتی طبق نظر همین سازمان ملل مقاومت در برابر تجاوز و ظلم تروریسم نیست.
آنچه رخ داده است حاصل تحقیر، سرکوب و ظلم هائی است که اسرائیل در طول این مدت نسبت به مردم فلسطین انجام داده است.
وى اضافه کرد: غرب دارد با دستپاچگى از اسرائیل طرفدارى بی قید و شرط مى کند و فقط براى کشته شدگان اسرائیلى ابراز ناراحتى مى کند ولی از کشتار و جنایت هایى که در غزه انجام مى گیرد حرفى نمى زند. من از کشته شدن حتى یک نفر بی گناه هم خشنود نمى شوم، اما باید دید که متجاوز اصلی کیست و منشأ تجاوز کجاست؟
سیدمحمد خاتمى در پایان ضمن تاکید بر ضرورت تدبیر سیاسی و توجه به منافع ملی در ایران و پرهیز از موضع گیری های شتاب زده و تحریک کننده، دخالت دادن قطب بندى هاى سیاسی در موضع گیری هاى خارجی را، هم برای ایرانیان و هم فلسطینیان و مسلمانان مضر دانست و اظهار امیدوارى کرد آنچه اکنون در سرزمینهاى اشغالى رخ داده در نهایت به نفع مردم مظلوم فلسطین و ملت هاى منطقه تمام شود و شاهد برقراری صلح واقعى در خاورمیانه باشیم.