اختصاصی؛

سخنگوی حزب مجمع ایثارگران گفت: در تصمیمات حاکمیت بویژه در باز نمایی های رسانه ای رسمی، دامن زدن به دوگانه جمهوری اسلامی- تیم ملی کج اندیشانه ترین نوع از حکمرانی بد است که ملت ما، نمونه های مختلف آنرا در طی سه دهه گذشته و خصوصا در برخوردهای اخیر با معترضین به انحاء مختلف شاهد است.

 

حسین احمدی، عضو شورای مرکزی و سخنگوی حزب مجمع ایثارگران درباره پیروزی تیم ملی کشورمان در بازی جام جهانی فوتبال برابر تیم ولز گفت: این پیروزی را باید به ملت شریف ایران تبریک گفت. اینگونه موفقیت های تیمی و ملی در جهان از ظرفیت های عظیمی برخوردارند که می توان با یک عقلانیتی از آن به سود منافع ملی بهره برداری نمود. قطعا تحت هر شرایطی باید از تیم های ملی کشور، حاضر در عرصه ورزشی و علمی و غیره، بویژه آنجا که در مسابقات بین المللی حضور فعالانه یافته اند، پشتیبانی و حمایت نمود. مجمع ایثارگران با مصادره به مطلوب شدن تیم ملی از سوی هر فرد و جریانی باشد از جمله حاکمیت، و هرگونه سوءظن و سوءاستفاده و بدگویی جریان های افراطی علیه آنرا، مخالف و متضاد با منافع ملت بر می شمارد.

عضو شورای سیاسی مجمع ایثارگران در ادامه یادآور شد: فارغ از بحث های روز و اعتراضات بحق هم میهنان مان نسبت به ساختارهای نظام سیاسی و بی کفایتی ها و ناکارآمدی های دولت جمهوری اسلامی، و ابراز تاسف از غمی که بر سرتاسر ایران خصوصا هم وطنان کرد و بلوچ تحمیل گردیده است ، اما اجماع ملی و تاکید بر حاکمیت ملی به هر بهانه ای جزء الزامات این روزهای بحرانی کشور عزیزمان ایران است.
ما از تک تک اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان که تمام تلاش بی دریغ شان را برای به ثمر نشستن این بازی و کسب پیروزی به تشریک مساعی گذاشتند صمیمانه سپاسگزاریم. فراموش نکنیم در ترکیب تیم ملی فوتبال کشورمان، از همه سلایق اجتماعی، قومی، فرهنگی، حتی وابسته به مذهب سنی، از ترکمن، بختیاری، خوزستانی، خلاصه شمالی و جنوبی و با وابستگی ملی به اقصی نقاط این مرز و بوم حضور دارند و این ترکیب و تکثر خود تبلوری است از همبستگی ملی ما ایرانیان. اگر سیاستمداران کشور نیز به این عقلانیت می رسیدند که به این وحدت در عین کثرت بها داده و برای حفظ ملیت کشور و احترام به خواست و اعتراضات مردم و جوانان و زنان گوش شنوایی می داشتند ما امروز در این اوضاع نا به سامان و بحرانی قرار نداشتیم.

حسین احمدی سخنگوی حزب مجمع ایثارگران گفت: در تصمیمات حاکمیت بویژه در باز نمایی های رسانه ای رسمی، دامن زدن به دوگانه جمهوری اسلامی- تیم ملی کج اندیشانه ترین نوع از حکمرانی بد است که ملت ما، نمونه های مختلف آنرا در طی سه دهه گذشته و خصوصا در برخوردهای اخیر با معترضین به انحاء مختلف شاهد است.
هر ملتی از تیم ملی فوتبال کشورش انتظار بازی با کیفیت و پیروزمند را دارد. و رویارویی یک بازی و برد و باخت در آنرا در حد پیروزی و شکست ملتها فراتر از بازی تعبیر کردن کار نابخردانه ای است. به باور ما جریان هایی که به دنبال مطالبات مردم هستند، نباید به دوگانه سازی های بی حاصل و در ضدیت با وحدت ملی عمل نمایند. هرچند حاکمیت و رسانه میلی، با بی کفایتی و اغراض شومشان، دائما در صدد دامن زدن به بحران و رفتارهای ضد ملی هستند.