غلامحسین اسماعیلی

علنی بودن یا غیرعلنی بودن برگزاری جلسات دادگاه توسط رئیس دادگاه مشخص می شود و تاکنون تصمیمی از ناحیه رئیس دادگاه برای کیفیت برگزاری دادگاه اعلام نشده است

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: پرونده قبلا اعلام شده و از طریق سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و اقدامات مقدماتی آن برای تشکیل جلسات دادگاه در حال انجام است و به لحاظ نوع پرونده فرآیند‌های قانونی را انتظار دارد که باید در این مدت انجام شود.

وی تصریح کرد: علنی بودن یا غیرعلنی بودن برگزاری جلسات دادگاه توسط رئیس دادگاه مشخص می شود و تاکنون تصمیمی از ناحیه رئیس دادگاه برای کیفیت برگزاری دادگاه اعلام نشده است و همزمان با برگزاری جلسات وضعیت روشن می‌شود.

منبع: انتخاب