۱۳اسفندماه، سالروز عروج عارفانه و عاشقانه سردار رشید اسلام شهید جواد دل آذر فرمانده دلاور عملیات لشکر ۱۷علی بن ابی طالب(ع)است.

 

به گزارش صبح ما، ۱۳اسفندماه، سالروز عروج عارفانه و عاشقانه سردار رشید اسلام شهید جواد دل آذر فرمانده دلاور عملیات لشکر ۱۷علی بن ابی طالب(ع)است.

در همین رابطه، یکی از همرزمان او در گفت و گو با “صبح ما” روایتی از برخی ویژگی های این فرمانده شجاع را در دوران جنگ ۸ساله بازگو کرده است که در ادامه می آید:

اسماعیل نادری درباره شخصیت شهید دل آذر گفت: ایشان از بدو شروع جنگ در تمامی عملیات های بزرگ و کوچک حضور داشت و بعد از شکل گیری لشکر و تیپ علی بن ابی طالب(ع) با مسئولیت طرح و عملیات و بعدها مسئول عملیات و مشاور شهید زین الدین انجام وظیفه می کرد.

مسئول شعبه مجمع ایثارگران در استان مرکزی” ادامه داد: یکی از مسائل مهم در خصوص ایشان بی توجهی به مسئولیت بود. یعنی اگر در یک عملیات، دل آذر را مسئول عملیات معرفی می کردند و در عملیات دیگر به عنوان نیروی ساده، کمترین تغییری در روح بلند و بزرگ این انسان فرهیخته به وجود نمی آمد.

وی افزود: همان شادابی و نشاط و انبساط خاطر که ایشان در جایگاه فرمانده لشکر داشت در قامت یک نیروی معمولی نیز در او دیده می شد. شاید شهید دل آذر از جمله نیروهایی بود که نوسان مسئولیتی زیادی در لشکر داشت. به این دلیل که ایشان شخصیتی بود که از لحاظ عملیاتی مانند او کم داشتیم.

مسئول شعبه مجمع ایثارگران در استان مرکزی ادامه داد: شهید دل آذر در تمامی عملیات ها در صحنه بود. دوستانی که در عملیات بدر حضور داشتند یادشان هست که جواد کجای خط بود. همچنین دوستانی که در عملیات والفجر۸ بودند دیدند که او در کجا برای خود سنگر گرفته بود. همین طور دوستانی که در عملیات هایی نظیر خیبر، محرم و رمضان و…بودند می دیدند که آقا جواد همیشه در نزدیک ترین مکان به دشمن سنگر می گرفت.

نادری اظهار داشت: شهید دل آذر هر مسئولیتی که داشت برایش فرقی نمی کرد و بر این باور بود زمانی می توان خوب فرماندهی کرد که به خوبی صحنه نبرد را دید و زمانی می توان صحنه نبرد را به خوبی دید که همراه با آخرین نیروهایی که با دشمن در تماس هستند در صحنه نبرد حضور داشته باشیم.

او افزود: به همین خاطر شهید دل آذر همیشه یا نزدیک سنگر کمین بود یا در نزدیک ترین جایی که احتمال می داد دشمن ممکن است بیشترین فشار را بیاورد حضور داشت. او همیشه به خطر تن می داد. امروز سیزدهم اسفند است. ما از ۲۰ بهمن وارد عملیات والفجر ۸ شدیم از ۲۰ بهمن تا امروز که شهید شد، ایشان نه توانست عقب نشینی کند، نه توانست دوش بگیرد و لباس هایی که با خون و عرق و خاکستر آغشته بودند را تعویض کند و حتی نتوانست سنگر خود را تغییر دهد و در تمام طول این ۲۳ روز در یک نقطه به هدایت سایرین پرداخت و نهایتا شهید شد.