اختصاصی؛

حسین احمدی گفت: به باور ما هشدار جدی آنجاست که به مطالبات معترضان، اعم از معلمان، استادان، دانشگاهیان و دانشجویان، هنرمندان و ورزشکاران، بازنشستگان و اصناف و حرف، آحاد ملت، بی توجهی شده و می شود.

 

حسین احمدی در گفت وگو با صبح ما درباره جلسه اخیر شورای سیاسی مجمع ایثارگران گفت: در ابتدا موضوع اعدام جوان ۲۳ ساله معترض، آقای محسن شکاری با تأسف فراوان مطرح شد و اعلام شد که پیامدهای اعدام و سرکوب قضایی اعتراضات، علی الخصوص خدای ناکرده با تداوم اعدام ها، بدفرجامی و شومی های بیشتری به بار خواهد آورد و چیزی جز جریحه دار شدن احساسات عمومی، افزودن بر دامنه اعتراضات و خشن تر شدن واکنش ها،  نتیجه دیگری حاصل نخواهد نمود.

وی افزود: این شیوه های حکمرانی در حوزه امنیتی و قضایی کشور، موجب نا امیدی از ادامه گفتگو اصلاح طلبان برای احقاق حقوق اساسی مردم و معترضان، در جلسات با رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی و درنتیجه تشدید نگرانی ها نسبت به آینده کشور شده است. در حقیقت صورت بندی اعدام معترضان، بر خلاف تصور تئوریسین های کژاندیش، موجب ترسیدن معترضین نخواهد شد و نه تنها اعدام کردن نشانه اقتدار حکومت ها نیست، بلکه علامت عجز، ترس و فروکش کردن اتوریته هسته مرکزی قدرت است. به نظر ما در این شرایط بحرانی کشور، رویکرد اعدام و سرکوب قضایی، جریانات افراطی را تقویت نموده و باعث تشدید بحران و خشونت زایی می گردد. لذا مجمع ایثارگران قاطعانه خواستار توقف اعدام و سرکوب ملت از سوی حاکمیت می باشد.

حسین احمدی سخنگوی حزب مجمع ایثارگران گفت: از سوی دیگر، در شورای سیاسی حزب از به حاشیه راندن اصل مطالبات و گمراه کردن توجهات از ریشه و علل شکل گیری اعتراضات ابراز نگرانی شد.

او ادامه داد: دغدغه مجمع ایثارگران اینست که مردم ما با یک مجموعه ای از مشکلات اعم از فرهنگی-اجتماعی، دروغگویی سیستماتیک و بداخلاقی های حکومتی، معضلات سیاسی و گرفتاری های اقتصادی، مواجه هستند. فی الواقع مسئله اصلی توجه به منشاء شکل گیری اعتراضات سراسری در کشور و دامنه دار بودن و کشدار شدن بی سابقه آن است. نباید مسئله دوم، یعنی نوع برخورد حکومت با اعتراضات که مسبب اصلی خشونت و آتش افزایی، در وهله نخست نیز خود حکومت بوده است، اکنون مسئله اصلی اعتراض به بنیان های غلط حکمرانی بد و پیامدهای ناگوار آن در عرصه های مختلف را به حاشیه براند. نخیر! اصل اعتراضات، به حکومت و ساختار غلط آن است؛ از بس که با دخالت های بی رویه در سبک زندگی جوانان و زنان، با حذف و گزینش های متعدد و مانع تراشی در برابر نخبگان و تحصیلکردگان، جلوگیری های ساختاری از ورود آنان به عرصه اداره امور عمومی کشور، و در نتیجه مهاجرت آنها از یک طرف؛ و تبعات بی کفایتی ها و معضلات بی کاری و تورم و نافرجامی در عرصه اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم، که روز به روز هم در حال بدتر شدن است، از طرف دیگر؛ کرارا عرصه را بر مردم تنگ تر تنگ تر کرده است.

وی بیان کرد: به باور ما هشدار جدی آنجاست که به مطالبات معترضان، اعم از معلمان، استادان، دانشگاهیان و دانشجویان، هنرمندان و ورزشکاران، بازنشستگان و اصناف و حرف، آحاد ملت، بی توجهی شده و می شود و بجای گوش فرا دادن به صدای اعتراض آنان، بازداشت کردن و محارب نامیدن آنان در دستور حاکمان قرار گرفته است! و اینک با کمال شگفتی مشاهده می شود، بجای توجه به کشته شدگان و پیکرهای زخمی، صحبت از آهن و ساچمه گلوله ها به میان کشیده می شود.

احمدی گفت: اف بر خائنان به آرمان های انقلاب و خون هزاران شهید این ملت نجیب و زجر کشیده و نفرین خدا بر آنهایی که از بازگشت به مسیر حق و راستی گریزان اند.

حسین احمدی سخنگوی حزب مجمع ایثارگران در ادامه گفت: متأسفانه رویه طولانی تبعیض و فساد، منجر به فقر گسترده و تعمیق آن در جامعه شده و طبقه متوسط را نیز در نوردیده است. به باور ما، تا مسائل همچنان باقی است، اعتراضات و نافرمانی های مدنی نیز در کف خیابان یا غیر آن باقی خواهد بود. حزب مجمع ایثارگران با خشونت و خشونت افزایی از هر طرف که باشد بطور جد مخالف است. تداوم جدال اره و درخت، آنهم درخت از درون کرمی و آفت زده، خبر از آینده ای بی برگ و ثمر و تیره و تار دارد. ما معتقدیم باید به آفت زدایی درخت پرداخت و نه به زدن ریشه آن! از همین منظر نیز مجمع ایثارگران مقام رهبری را مخاطب گفتگوی صریح و مستقیم در عین صیانت از حرمت های قانونی قرار داده است. در همین راستا نیز از حوزویان و فقهای آگاه و دلسوز می خواهیم تا هم پای دانشگاهیان، در حوزه تخصصی خود با ایجاد و برقراری جدال فقهی، رفتارهای شائبه‌برانگیز و متضاد با نص قرآن و احکام دینی نظیر احکام سنگین قضایی و جرم انگاری های نا صواب از انگیزه های اعتراضی و صدور احکام اعدام و دیگر شئون حکومتی را به چالش بکشند و با راه انداختن کمپین های آگاهی بخش، حاکمیت آلوده به استبداد دینی را به چالش اساسی بکشند و به رسالت تاریخی و اسلامی خود عمل نمایند.

وی بیان کرد: مشاهدات نخبگان و خبرگان واقعی ملت، نشانگر آنست که در درون حاکمیت بدلیل بی خبری و نافهمی از گسست های عمیق سیاسی و اجتماعی، و درواقع با نگرش های غلط قدسی کردن حکومت و آسمانی جلوه دادن هسته مرکزی قدرت، دانسته یا نادانسته، خود را تافته جدا بافته از ملت و ایرانیت کرده است. و بر همین اساس نیز به سادگی دست به تکفیر، تهمت و افترا، حذف، حبس و حصر و خود حق پنداری مطلق می زند.

او اظهار داشت: اینگونه می شود که حکومتی که به مردم خود پشت کند، در مواجهه بین المللی نیز خود را تضعیف نموده تا آنجا که حتی هم پیمانان به ظاهر حامی او نیز، به او پشت کرده و علیه منافع ملی و سرزمینی کشور به اقدامات مشترک با کشورهای همسایه نیز دست می یازند.

حسین احمدی سخنگو و عضو شورای سیاسی حزب مجمع ایثارگران ادامه داد: خدای مردم معترض و انقلابی سال های منتهی به انقلاب ۵۷، خدای مردم معترض و به ستوه آمده فعلی هم هست. مردم معترض و هموطن و هم میهن مان را با منافقین همسان نگیریم و برای آنان با برچسب زدن های ناروای فروغ جاویدان یا با انگ برانداز و تجزیه طلب، حکم زندان و اعدام صادر نکنیم. برای معترضان نسخه اعتراف و تمکین و سرکوب ننویسیم.
سخنگوی حزب مجمع ایثارگران همچنین گفت: حزب ما بر این باور است که جمهوری اسلامی فعلی به هیچوجه ایده آل ما نبوده و فرسنگ ها با اهداف اولیه شکل گیری فاصله یافته است. لیکن مجمع ایثارگران، همچون دوران دفاع مقدس، همچنان که از کیان میهن و در برابر تهدیدات دشمنان برای تعرض به اقلیم و تجزیه سرزمین حاضر بود و ایستادگی نمود، امروز نیز وظیفه ذاتی خود می پندارد تا با کمترین هزینه و خسارت، بتواند حاکمیت را به تمکین در برابر قدرت ملت و تغییر ساختار غلط و حکمرانی بد متقاعد کند و از ریختن خون های بیشتر و تهدید جان های عزیز جوانان و فرزندان این مرز و بوم با دعوت به تدبیر و عقلانیت، راه دشوار آینده را روشنایی ببخشد.

سخنگوی مجمع ایثارگران گفت: ما قشری از ایثارگران حامی اصلاح ساختاری و تغییر مسالمت آمیز و قانونی، مفادی از قانون اساسی هستیم، که شرایط را به نفع تقویت جمهوریت و حقوق اساسی و خواست ملت به ویژه نسل جدید تغییر دهد. با کمال تأسف به حاکمان گوشزد می نمائیم که اگر به خواست مردم باز نگردند، ممکن است روزی فرا برسد که در فقدان جمهوری واقعی، نا امیدی از داخل رخ دهد و کشور را در وضعیت طمع دولت های خارجی و شرایط بسیار خطرناک تحریک امید به دخالت خارجی سوق دهد.